M/S Estonia

Fartyget byggdes enligt ett kontrakt som slutits mellan Jos L Meyer Werft i Papenburg, Tyskland och Rederiaktiebolaget Sally den 11 september 1979. Det var under en period av snabb tillväxt när det gällde färjornas storlek och fart. Vid leveransen var M/S Estonia den näst största passagerarfärjan som trafikerade Östersjön.

Hon byggdes på ovanligt kort tid. Alla hytter var inte färdigbyggda vid leveransen den 29 juni 1980.

M/S Viking Sally som sedermera blev M/S Estonia var en utveckling av tidigare ro-ro-färjor. I skeppsregistret var hon klassad som en ro-ro passagerar- och lastfärja.

Bildäcket, som var fartygets fribordsdäck, var ett helt öppet utrymme med undantag för en inbyggnad placerad från centerlinjen åt styrbord (centercasing). I den förliga delen av däcket fanns en lastramp medan det i fartygets akter fanns två lastramper. Bildäcket kunde delas upp i två våningar genom hängande bildäck.

I centercasingen fanns trappor från utrymmena under bildäck, hisschakt och olika serviceutrymmen för maskin- och cateringverksamheten. M/S Estonia hade fem hissar från passagerarutrymmena under bildäck och från bildäck till däck 7. Sex trappuppgångar ledde från de lägre passagerarutrymmena till en gemensam passage i casingen. I casingen fanns också schakt för nödutrymning från maskinrummet.

Länkar till andra webbplatser:

Fakta om M/S Estonia (Viking Sally).

Fakta om M/S Meloodia (Diana II).

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Kontrakt mellan Rederiaktiebolaget Sally och Shipyard Jos. Meyer

Uppgifter om M/S Estonias drift, personal, anställningsförhållanden m.m.

Minnesanteckningar från besök på M/S Estonias systerfartyg M/S Meloodia.