Nobels utredning

Den 3 november 1994 fick jur. doktor Peter Nobel regeringens uppdrag att vara särskild utredare för information och vägledning till anhöriga med anledning av Estoniakatastrofen. Det gällde anhöriga till 550 svenska medborgare.

Peter Nobel redovisade sitt arbete i ”Efter Estonia” (SOU 1996:189). Utöver den redogörelsen finns dokument arkiverade från hans verksamhet. Klicka här om du vill ladda ner denna SOU i PDF-format.

En stor del av Nobels arbete gällde ersättning till de anhöriga. Nobel föreslog att de anhöriga skulle bilda en gemensam förhandlingsdelegation för att snabbt söka uppnå ett bra resultat gentemot i första hand den norska assuranceföreningen Skuld. Från början rådde ingen fullständig enighet om att ha en gemensam förhandlingsdelegation. Vissa anhöriga ville prioritera ansvarsfrågorna och det fanns advokater som ville inta en mer militant hållning. Våren 1995 fanns en uppgörelse med Skuld.

Alla drabbade som så önskat har haft tillgång till biträde av advokat eller annan jurist. I frågor som rör skadereglering har Skuld stått för kostnaderna.

I materialet finns anteckningar från möten med olika anhöriggrupper, korrespondens i juridiska frågor, en omfattande korrespondens med många advokater mm.

Under uppdragets gång träffade Nobel företrädare för och medlemmar i de olika anhörigföreningarna. Inom ramen för sitt uppdrag intervjuade Nobel 26 anhöriga. De fick ge sin syn på hanteringen av katastrofen, regeringens agerande, det psykosociala stödet, det juridiska stödet etc. Bl.a. fick de berätta hur de upplevde de första dagarna – informationen från rederi och myndigheter, hur krismottagningarna fungerade. Anhörigföreningarna berördes liksom hur de upplevde kyrkans roll och kontakterna med polisen. Bärgningsfrågan var en annan frågeställning. Anteckningarna från dessa intervjuer finns i informationsbanken.

Delar av ljudupptagningen från Analysgruppens intervju med Peter Nobel finns också i informationsbanken.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Direktiven till Peter Nobels utredning

Länk till utredningen Efter Estonia

Peter Nobels brev till anhöriga med information om sitt uppdrag

Meddelande från Peter Nobel till anhöriga

Meddelande från Peter Nobel till anhöriga

Ersättningserbjudande från försäkringsbolaget Skuld

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer

Anteckningar från intervju med anhörig till Estoniaoffer