Rikspolisstyrelsen

Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen och verka för planmässighet, samordning och rationalisering. Rikspolisstyrelsen fördelar pengar till de olika polismyndigheterna ur de medel som statsmakterna anslagit till polisverksamheten.

ID-kommissionen

ID-kommissionen är en specialenhet inom Rikspolisstyrelsens enhet för Utredning/Spaning. Det är en expertgrupp för identifiering av människor som omkommit i olyckor utomlands. I gruppen ingår poliser, kriminaltekniker, rättsodontologer och rättsläkare.

I samband med Estoniakatastrofen fick ID-kommissionen i uppdrag att i Sverige samla in så kallat ”ante-mortem”- underlag som behövdes vid identifieringsarbetet av omhändertagna döda. I arbetsfördelningen mellan Estland, Finland och Sverige ansvarade Finland för identifieringen av dessa omkomna. Arbetet skedde med bistånd av bl.a. den svenska ID-kommissionen.

Här kan du läsa mer om identifieringsarbetet.

ID-kommissionen är arkivbildare för 644 dokument i Estoniasamlingen.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Polisinsatserna i samband med Estoniakatastrofen har utvärderats av Rikspolisstyrelsen. Resultatet redovisas i RPS Rapport 1995:8 och innehåller också redovisning av åtgärder som vidtagits på grund av erfarenheter från Estoniakatastrofen.