Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet verkar inom Statens maritima museers uppdrag att samla, vårda och ställa ut material om handelssjöfart, skeppsbyggeri och sjöförsvar.

Från den 30:e april 2005 till och med den 3:e september 2006 visade museet en utställning om Estoniakatastrofen. Här kan du se en digital kopia av den skrift som museet producerade i samband med utställningen (filen är i pdf-format och är närmare 11 Mb stor).

Sjöhistoriska museet har haft regeringens uppdrag att lämna förslag på slutlig placering av M/S Estonias bogvisir. Bogvisiret som bärgades i oktober 1994 placerades först i den finska staden Hangö. Hösten 1999 fick museet visiret som gåva. M/S Estonias bogvisir fick då en provisorisk placering på ön Älvsnabben i Haninge kommun.

Sjöhistoriska museet har föreslagit Regeringen att Estonias bogvisir ska placeras i anslutning till det nya museum som man vill bygga nära Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Sjöhistoriska museet är arkivbildare för 30 dokument i samlingen.

Klicka här för att gå till de digitaliserade dokumenten.

Klicka här för att komma till Sjöhistoriska museets webplats.