Sjunkförloppsstudier

SPFs förstudie

I Regeringens uppdrag till Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) om en informationsbank fanns en särskild skrivning som gällde sjunkförloppet. Många har undrat hur det kunde komma sig att fartyget sjönk så snabbt som det gjorde. Regeringen framhöll därför i uppdraget att Estoniasamlingen skulle innehålla material om hur fartyget fylldes med vatten i förlisningens slutskede.

Viceamiral Frank Rosenius, som har ingått I SPF:s referensgrupp för Estoniasamlingen, genomförde en förstudie om sjunkförloppet tillsammans med civilingenjör Staffan Sjöling, Försvarets materielverk (FMV). I den studie, som överlämnades den 28 mars år 2003, konstaterade de att vatten i samband med fartygets slagsida sannolikt kommit in i ventilationstrummor som ledde rakt ner i M/S Estonias maskinrum under bildäck.

VINNOVAs uppdrag

Regeringen gav den 17 mars 2005 Verket för innovationssystem (VINNOVA) i uppdrag att beställa ett forskningsprojekt som gällde en studie av sjunkförloppet i samband med M/S Estonias förlisning. Regeringen betonade i sitt uppdrag att huvudsyftet med studien skulle vara att ta fram kunskap som kan bidra till att förbättra sjösäkerheten.

Den 31 januari 2006 beställde VINNOVA forskningsstudier från två olika konsortier – båda med ledande internationell kompetens på området.

SSPA-konsortiet, som haft åtta miljoner kronor till sitt förfogande, har letts av SSPA Sweden AB i Göteborg. Övriga som ingått i konsortiet är Chalmers tekniska högskola, Göteborg, Ship Stability Research Centre i Glasgow, Skottland, och Maritime Research Institute, Wageningen, Nederländerna.

HSVA-konsortiet, som haft en ekonomi på tre miljoner kronor, har letts av HSVA, Hamburgische Schiffbau Versuchsanstalt GmbH (Hamburg ship model basin) i Hamburg, Tyskland, i samarbete med TUHH, Teknische Universität Hamburg-Harburg, Tyskland.

De två konsortierna genomförde en workshop ”i halvtid” i Glasgow den 11 maj 2007. Se särskilt avsnitt om detta nedan.

Seminarium i Glasgow

Frågorna var många vid seminariet i Glasgow

För att underlätta informationsutbytet och stimulera till debatt utifrån fakta och vetenskapliga rön redovisade SSPA och HSVA arbetsläget efter drygt ett års arbete. Temat vid ett seminarium den 11 maj 2007 i Glasgow var ”största möjliga öppenhet”.

Första delen av seminariet var en sammanfattning av vad som hittills hade hänt. Där medverkade bland annat den estniske åklagaren Margus Kurm som fått i uppdrag att utreda eventuell smuggling av försvarsmateriel på M/S Estonia. Sjökapten Werner Hummel, som lett den utredningsgrupp som tillsattes av det tyska varv som byggde M/S Estonia medverkade liksom också Bertil Calamnius, ordförande för AgnEf (Arbetsgruppen för utredning av M/S Estonias förlisning).

Seminariets andra del var en redovisning av arbetsläget inom de två konsortierna. Forskarna arbetade utifrån olika scenarier och för dagen ville man inte utesluta någonting. De förhör som gjordes med de överlevande har gåtts igenom och man har haft tillgång till alla filmer som togs vid dykningarna i december 1994.

Här kan du ladda ner bilder från seminariet.

Ett urval av inläggen kan läsas genom att klicka på länkarna nedan.

Bertil Calamnius

Werner Hummel

Margus Kurm

HSVA

SSPA

HSVA:s och SSPA:s slutrapporter presenterades på respektive webbplats den 5 maj 2008 och resultaten diskuterades under en workshop i Stockholm den 23 maj.

Länkar till relevanta dokument:

Animation på basis av de datormodeller som gjordes under arbetet med förstudien

Animation gjord av SSPA

Försök gjort av SSPA med en modell av M/S Estonias skrov

Final Report - Research Study on the Sinking Sequence of MV Estonia.

Definition of foundering scenarios, CFD Computations and validations, Comprehensive modelling.

Review of evidence and forming of loss hypothesis.

Manoeuvring tests and bow ramp flooding tests.