Sveriges radio

Estoniakatastrofen har genom åren ägnats stor uppmärksamhet i Sveriges Radio. Företaget har sagt nej till att göra sitt material tillgängligt i Estoniasamlingen med hänvisning till avtal och upphovsrätten.

Enligt lagen om pliktexemplar har Kungliga bibliotekets avdelning Audiovisuella medier rätt att få alla inspelningar från Sveriges Radio. Där finns de tillgängliga för forskning.

Radioarkivet

SRF Radioarkivet är det arkiv inom Sveriges Radio Förvaltnings AB som förvaltar Sveriges Radios programmaterial. Arkivet är inte offentligt. Privatpersoner kan vända sig till Sveriges Radio-butiken angående förfrågningar om köp ur arkivet. https://sverigesradio.se

Forskare som vill använda material efter 1978 ska vända sig till Kungliga biblioteket, avdelningen Audiovisuella medier. [Källa: Radioarkivet, 2002-10-30]