Tallinnmonumentet

Tallinnmonumentet

En stor del av den estniska befolkningen var personligen berörd av katastrofen. Enligt gjorda undersökningar kände 38 procent Estlands invånare någon eller några av dem som fanns ombord på olycksfartyget. För det mesta gällde det en arbetskamrat eller skolkamrat/personlig vän och/eller en mer avlägsen bekant. 2 procent av alla ester hade anhöriga ombord.

Mycket snart efter katastrofen restes ett kors i Tallinn för att hedra dem som omkom vid M/S Estonias förlisning.

I Tallinn restes 1996 det mer omfattande minnesmonumentet Kathenud lin (Bruten linje). Det har skapats av Riho Luuse och Jaan Saar.