Tekniska data

Fartyget byggdes av skeppsvarvet Jos L Meyer Werft i Papenburg, Tyskland, enligt Bureau Veritas regler med klassbeteckningen ”1 3/3 + Passenger Ferry Deep Sea Ice 1 A (Aut)” samt lastlinje- och SOLAS-konventionerna om vattentät indelning.

I skeppsregistren klassades hon som en ro-ro passagerar- och lastfärja. Längd över allt var 155,40 m och bredd 24,20 m. Bruttotonnage var 15 598 ton. Hon kunde ta 2000 passagerare och högsta marschfart var 21 knop.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

Faktablad med teknisk information om M/S Estonia

Tekniska förhållanden på M/S Estonia vid avgången från Tallinn

Beskrivning av ”von Tell-systemet

Kopior på ritningar på hyttdispositionen ombord

PM angående godkännande av ritningar på fartygsbyrån, finska Sjöfartsstyrelsen, vid tiden för byggandet av M/S Estonia

Information om Bureau Veritas ansvarsområden gällande Estonia