Teorier om haveriet

Många människor anser inte att orsaken till katastrofen blivit ordentligt utredd. JAIC:s slutsatser skiljer sig från dem som den tyska utredningsgruppen dragit. Förvirringen om passagerarlistor i räddningsarbetets inledning samt felaktiga uppgifter om vilka som räddats och vilka som saknades har bidragit till ryktesspridning och konspirationsteorier. Det finns också de som anser att fartyget utsattes för ett attentat.

Det finns många olika teorier om vad som var orsaken till den största sjökatastrofen på Östersjön i modern tid.

Här kan du läsa mer om vilka utredningar som gjorts kring haveriorsaken och sjunkförloppet.

Länkar till relevanta dokument i samlingen:

En teori om händelseförloppet

Åsikt att fartyget utsattes för ett attentat

Teori om kaskelottvalar

Teori att en lossliten stabilisatorfena rivit upp hål i skrovet

Olika skrivelser angående haveriorsaken

Synpunkter angående haveriorsak