Uppdraget till SKL

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) anser inte att de filmer från M/S Estonia som tagits av svenska myndigheter har manipulerats. Däremot har de redigerats. Det är slutsatsen i SKL:s utredning som överlämnades till Regeringen den 3 mars 2008. SKL fick 2006 Regeringens uppdrag att analysera originalmaterial på det bild- och filmmaterial som finns på svenska myndigheter. Uppdraget var att så långt som möjligt fastställa om materialet hade redigerats, manipulerats eller förvanskats på annat sätt. Vidare skulle SKL bedöma om det skett förändringar på vrakplatsen genom mänsklig påverkan.

Bakgrunden till regeringsuppdraget var en debatt huruvida det skett hemliga dykningar vid vraket och att svensk militär skulle ha forslat bort militär utrustning. Flera riksdagsledamöter krävde en utredning.

SKL har vid sin analys inte hittat något som tyder på att det skett några förändringar på vraket som orsakats av mänsklig påverkan. Man anser inte att bogrampen ändrat läge. Ett räcke till bogrampen som ”skulle ha sågats av” anser SKL har slitits loss eftersom brottytan är ojämn.

SKL har också analyserat en fästögla som påståtts ha svetsats fast efter förlisningen. SKL konstaterar att detta inte är en ögla utan ett kabelrör med utstickande kablar.


Länkar till relevanta dokument:

Läs regeringsuppdraget till SKL

Läs tilläggsuppdraget till SKL

Läs SKL:s rapport till Försvarsdepartementet

Här hittar du mer om videoupptagningarna från dykningarna