Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
200 träffar, sida:  1 2 3 4 
Abelin, C Rudolf Z, Trädgårdsmästare (1864 – 1961)

3. Carl Rudolf Zacharias Abelin, den föregåendes son, f. 30 maj 1864 i Malmö. Studerade vid Beskowska skolan i Stockholm och vid h. allmänna läroverken i Linköping och Norrköping; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 7 juni 1884; studerade vid universitetet i Uppsala 1884–85; utbildade sig i trädgårdssköts...

Alard, Jehan, Trädgårdsmästare (– 1500)

Alard, Jehan, trädgårdsmästare, äventyrare, var till börden fransman och har troligen inkallats till Sverige av Erik XIV för att anlägga drivhus för vin och oranger. Han omtalas såsom anställd hos konungen redan våren 1565 och åtnjöt 1566 ett rikt underhåll för sin beställning som föreståndar...

Alströmer, Clas, Godsägare (1736 – 1794)

3. Clas Alströmer, den föregåendes broder, f. 9 aug. 1736 i Alingsås, d 5 mars 1794 på Gåsevadsbolm. Student i Uppsala 2 maj 1750; företog resor i Sverige 1753 och i utlandet 1760–64; schäferikiommissarie 29 juni 1762; assessor i kommerskollegium 13 febr. 1770; protokollssekreterare i justitierevisionen 27 juni s. å.; erhö...

Anckarsvärd, J August, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

And, Israel Andersson, Lagman, Riddare, Godsägare (– 1289)

1. Israel Andersson And, riddare, lagman i Tiundaland, d 1289. Namnes första gången i urkunderna 1281 såsom »herr Israel»; var då en av fastarna vid ett köpeavtal mellan konung Magnus Ladulås och biskop Anund i Strängnäs; skymtar i urkunder ett par gånger under följande år; namnes i maj 1286 tiundala...

Andersson, Hans, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1848 – 1919)

Andersson, Hans, i Västra Nöbbelöv, sedermera i Skivarp, f. 24 aug. 1848 i Snårestad. Föräldrar: hemmansägaren Anders Hansson och Gertrud Persdotter. Lantbrukare i Snårestad 1869, i Västra Nöbbelöv 1874 och i Rosenhill, Skivarp 14 mars 1908; v. ordförande i kommunalnämnden i Snårestad; ledamot av riksdagens andra kammar...

Andersson, Jonas, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalman (1810 – 1887)

Andersson, Jonas, i Häckenäs, f. 29 sept. 1810 i Undenäs, d. 4 febr. 1887 i Häckenäs, Rogslösa församling. Föräldrar: hemmansägaren Anders Persson i Lilla Måshult och Maria Abrahamsdotter. Överflyttade omkring 1828 med föräldrarna till Askersunds landsförsamling; dräng å hemmanet Häckenäs; ä...

Andersson, Ola, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker (1837 – 1919)

Andersson, Ola, i Nordanå, sedan Burlöv och Malmö, f. 2 nov. 1837 i Nordanå, Görslövs socken. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jönsson och Karna Olsdotter. Inlöste fädernehemmanet i Nordanå av syskonen 1860 samt erhöll köp å hustruns andel i Burlöv 1876; kommunalstämmans ordförande dec. 1862; le...

Sellberg, S Ragnar L, Lantbrukare, Företagsledare (1902 – 1995)

Sellberg, Sven Ragnar Leonard, f 28 juni 1902 i Sthlm, Ad Fredr, d 3 juli 1995 i Götlunda, Vm (folkbokförd i Lidingö). Föräldrar: åkeriägaren Amandus Zacharias Leonard S o Julia Axelia Häggberg. Studentex vid Sthlms h latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 12 maj 21, lantbrukspraktik på olika gårdar i Skåne, Västmanland o Uppl...

Silfverschiöld, Nils, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1753 – 1813)

2 Silfverschiöld, Nils, sonsons son till S 1, f 23 juli 1753 i Jönköping, d 20 okt 1813 i Kumla. Föräldrar: hovrättspresidenten frih Arvid S o grev Ulrika Magdalena v Seth. Inskr vid LU 31 jan 66, volontär vid Västgöta kavallerireg 68, korpral 69, kvartermästare där 3 febr 69, fältväbel utan lön vid Bohusläns...

Skum, Nils Nilsson, Konstnär, Renägare (1872 – 1951)

Skum, Nils Nilsson, f 13 april 1872 i Jukkasjärvi, Nb, d 27 dec 1951 i Gällivare, Nb. Föräldrar: renägaren Nils Tomasson S o Margareta Nilsdtr Wasara. Renägare, konstnär.

G 24 jan 1895 i Jukkasjärvi m Helena (Elli) Persdtr Kuhmunen, f 27 mars 1872 där, d 5 mars 1950 i Gällivare, dtr dll renägaren Per Henriksson K o Helena Persdtr ...

Spak, H Fredrik, Skriftställare, Lantbrukare, Präst, Agitator, Teolog (1876 – 1926)

Spak, Henrik Fredrik, f 21 maj 1876 i Sthlm, Hedv El, d 17 aug 1926 där, Kungsh. Föräldrar: registratorn Carl Henrik S o Laura Charlotta (Lotten) Christina Boman. Mogenhetsex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 95, inskr vid UU ht 95, teol fil ex 18 april 96, teor teol ex 15 sept 97, prakt teol ex 24 maj 98, allt vid UU, prästv 26 juni 98, domky...

Sparre, N Gustaf A, Riksdagsledamot, Talman, Godsägare (1834 – 1914)

11 Sparre, Nils Gustaf Alexander, kusins sonson till S 7, f 31 maj 1834 i N Fågelås, Skar, d 4 sept 1914 i Ova, där. Föräldrar: överstekammarjunkaren greve Johan Alexander Artemis S o Sofia Adelaide Rosalie Anker. Kadett vid krigsakad på Karlberg 27 sept 47, officersex där 1 dec 52, underlöjtn vid Livg till häst 12 april 53, l&oum...

(Sparre av Hjulsta och Ängsö), Görvel Fadersdotter, Godsägare (1517 – 1605)

Görvel Fadersdotter (Sparre av Hjulsta o Ängsö), f 1517 i (Enköpings-)Näs, Uppland, d 20 april 1605 i Börringe, Skåne. Föräldrar: Fader Nilsson (Sparre av Hjulsta o Ängsö) o Botil Knutsdtr (Tre rosor).

G 1) 26 maj 1532 m Peder Nilsson (Grip; bd 17, s 302) i Sorunda, Södermanland, f 1507 och drunknad i Mälaren ...

Rösiö, Per J, Folkbildare, Jordbruksreformator (1861 – 1935)

Rösiö, Per Jonson, f 5 jan 1861 i Jämshög, Blek, d 20 aug 1935 i Jönköping, Ljungarum. Föräldrar: lantbrukaren o nämndemannen Jöns Bengtsson o Sissa Persdtr. Elev vid Norrköpings handelsinst 78, vid Trelleborgs privata lantbruksskola 82-83, inspektor o förvaltare vid Gustavsviks säteri, Varnum, Värml, 84–85, arrenderade Rösjögården, Jämshög, 86

Sahlström, Per, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1785 – 1866)

Sahlström, Per, f 4 aug 1785 i Borås, d 3 nov 1866 i Vårdinge, Sth. Föräldrar: handlanden Peter S o Johanna Kindgren. Anställd i viktualieaffär i Sthlm 0008, gårdsskrivare vid Sparreholms gods, Hyltinge, Söd, 08-10, inspektor på Långbro gård, Vårdinge, Sth, 10-18, arr...

Salje, Sven Edvin, Författare, Lantbrukare (1914 – 1998)

Salje (tidigare Svensson), Sven Edvin, f 15 febr 1914 i Jämshög, Blek, d 3 aug 1998 där. Föräldrar: snickaren Ernst Svensson o Mathilda Svensson. Trädgårdselev, anställd i stärkelsefabrik, lanthandelsbiträde, bedrev korrespondensstudier, elev vid Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke, Göt, 40–41, ägare av släktgården Ljusaryd, Jämshög, 42. Förf. 

Rubbestad, Axel L, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1888 – 1961)

Rubbestad (till 1943 Hansson), Axel Ludvig, f 2 okt 1888 i Ödeborg, Älvsb, d 6 aug 1961 i Backe, Älvsb (kbf i Ödeborg). Föräldrar: hemmansägaren Hans Andreasson o Sofia Hansdtr Bratt. Studerade bl a vid latinlärov i Gbg, lantbrukare o arrendator av prästbostället Rubbestad, Ödeborg, 1335, innehade flera kommunala uppdrag där från 18, led av Älvsborgs läns landsting 26

Rudenschöld, Torsten, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Folkskollärare (1798 – 1859)

4 Rudenschöld, Torsten, brorson till R 3, f 30 mars 1798 i Edsberg, Ör, d 27 maj 1859 i Uppsala, Domk. Föräldrar: överstelöjtnanten o kammarherren greve Thure Gabriel R o Christina Hedengren. Inskr vid UU 12 febr 13, sergeant vid Skaraborgs reg 1 juli 16, andre adjutant där 17 dec 16, avsked med kaptens n h o v 11 maj 24, lantbrukare på ...

Rundbäck, Jöns, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Folkskollärare (1830 – 1895)

2 Rundbäck, Jöns, bror till R 1, f 21 okt 1830 i Barnarp.Jönk, d 29 okt 1895 i Säve, Göt. Folkskollänex i Växjö 50, e lär vid Sjögrenska skolan där 50, folkskollär i Harplinge, Hall, organistex vid MA:s konservatorium 55, organist o klockare i Säve, Göt, från 55, led av bondeståndet vid riksdagarna 6266, dir vid Riksbankens...

Rutberg, Johan J, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1787 – 1854)

Rutberg, Johan Jakob, f 25 okt 1787 i Nederkalix, Nb, d 22 jan 1854 i Sthlm (enl db för Nederkalix). Föräldrar: kronolänsmannen Israel R o Elisabet Josefsdtr Rönnlund. Lantbrukare o ägare av hemman i Nederkalix, sockenskrivare där, led av riksdagens bondestånd från 17 (led av KU 23 o 4051, av bankoutsk 2835, statsrevisor 3441, led av hemliga utsk 40

Pehrson, Per, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1845 – 1915)

Pehrson, Per (i Törneryd), f 3 sept 1845 i Bräkne-Hoby, Blek, d 17 mars 1915 i Åryd, Blek. Föräldrar: lantbrukaren o riksdagsmannen Pehr Andersson o Maria Pehrsdtr. Elev vid Marielunds lantbruksskola, Nättra-by, Blek, 6365, ägare av hemman i Törneryd, Åryd, från 70, kommunalman där, led av Blekinge läns landsting 7414, v ordf 9902, ordf där 03–...

Pehrsson, Johan, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1700 – 1756)

Pehrsson, Johan, f 2 aug 1700 trol i Gustafs, Kopp (fb saknas), d 16 april 1756 i Sthlm. Föräldrar: bonden Pehr Månsson o Maria Påhlsdtr. Bonde, kopparskrivare o kolkommissionär åt Falu bergslag, klockare i Enbacka, Stora Tuna, nämndeman, led av bondeståndet vid riksdagarna 3452 (led av lant- o sjömilitiedeput 34, av bergsdeput 34 o 51

Pehrsson, Knut, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1748 – 1831)

Pehrsson, Knut (i Hörby), f 17 aug 1748 i Mjällby, Blek, d 20 maj 1831 i Helsingborgs landsförs. Föräldrar: bonden o riksdagsmannen Per Persson o Kjerstin Persdtr. Hemmansäg i Hörby, Mjällby, 74–08, nämndeman där 30 april 83, led av bondeståndet vid riksdagarna 89–92 (led av hemliga utsk 92), fullm i Riksgäldskontoret f...

Pehrsson, Matts, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1796 – 1869)

Pehrsson, Matts, f 2 juni 1796 i Vätö, Sth, d 9 jan 1869 där. Föräldrar: lantbrukaren Pehr Olsson o Brita Mattsdtr. Brukare o ägare av Öster Edsvik i Vätö, skeppsredare, led av bondeståndet vid riksdagarna 4066 (led av allm besvärs- o ekonomiutsk 4045, av statsu...

Pehrsson, Per, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1853 – 1950)

Pehrsson, Pehr (i Åkarp), f 20 dec 1853 i Flackarp, Malm, d 7 maj 1950 i Burlöv, Malm. Föräldrar: arrendatorn o kyrkvärden Pehr P o Marna Nilsdtr. Elev vid Hvilans folkhögskola 71–72, vid Hvilans lantmannaskola 75–76, bitr lär vid folkhögskolan 78, ord lär (i bokföring, räkn o kommunalförvaltn) där 80–96, bit...

Pehrsson-Bramstorp, Axel A, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Statsminister, Jordbruksminister (1883 – 1954)

Pehrsson-Bramstorp (före 1937 Pehrsson), Axel Alarik, f 19 aug 1883 i Öja, Malm, d 19 febr 1954 i Trelleborg (enl db för Lilla Isie, Malm). Föräldrar: förvaltaren Jacob P o Ingrid Cecilia Pehrsson. Elev vid Skurups folkhögskola, Malm, 02–03, hemmansägare i Lilla Isie från 08, led av styr för Skånska lantmännens lokalför...

Pers, Anders, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Tidningsman (1860 – 1951)

1 Pers, Anders, f 24 febr 1860 i Mora, Kopp, d 23 aug 1951 i Västerås. Föräldrar: lantbrukaren Pers Mats Matsson o Rull Kerstin Andersdtr. Småskollär 77–82, studerade vid Fornby folkhögsk, Stora Tuna, Kopp, 82–83, folkskollär 84-86, förvaltare i Grällsta, Kila, Vm, 87–01, led av Kila kommunalnämnd 92, ägare till ...

Persson, Carl, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1844 – 1926)

Persson, Carl (i Stallerhult), f 22 okt 1844 i Korsberga, Skar, d 20 febr 1926 där. Föräldrar: lantbrukaren Per Larsson o Cajsa Svensdtr. Lantbrukare o ägare av hemmanet Stallerhult, Korsberga, 71, kommunalman där, nämndeman 7685, led av AK 8218 urt (led av lagutsk 8890, statsrevisor 90, 9800 o 0204, led av statsutsk 91

Persson, Daniel, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Kommunalman (1850 – 1918)

Persson, Daniel (i Tällberg), f 10 mars 1850 i Leksand, Kopp, d 24 maj 1918 där. Föräldrar: lantbrukaren o häradsdomaren Kus Per P o Ingeborgs Anna Persdtr. Lantbrukare o ägare av hemman i Tällberg, Leksand, nämndeman från 82, led av AK från 91 (led av tillf utsk 92 lagt o 94–96, av särsk utsk 99, 05 1:a urt–06, 13 o 16, st...

Persson, Ivar, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Ecklesiastikminister (1901 – 1979)

Persson, Ivar (i Skabersjö), f 3 maj 1901 i Svedala, Malm (enl fb för Skabersjö, Malm), d 20 okt 1979 i Burlöv, Malm. Föräldrar: lantbrukaren Anders Pehrsson o Mathilda Holmqvist. Studentex vid H a l för gossar i Malmö 20, genomgick agronomkursen vid Lantbruks- o mejeriinst vid Alnarp 22–24, brukare av Tjustorp Nygård, Skabersjö, 24, a...

Persson, Matts, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1754 – 1809)

Persson, Matts (i Utsund), f 19 juni 1754 i Folkärna, Kopp, d 20 dec 1809 i Sthlm, Nik. Föräldrar: bonden Per Leonhardsson o Carin Bengtsdtr. Ägare av gård i Utsund, Folkärna, från 74, led av bondeståndet vid riksdagarna 86 o från 00 (led av bevilln:utsk 00, av KU 09, av hemliga utsk 09), fullm i Riksgäldskontoret 14 juni 0023 mars 08.
...

Peterson, Patrik N, Lantbrukare, Dialektforskare (1854 – 1942)

Peterson, Patrik Nehard, f 3 april 1854 i Vallda, Hall, d 18 juni 1942 där. Föräldrar: hemmansägaren Johan Gustaf Petersson o Agneta Christina Petersson. Lantbrukare på gården Backa i Vallda, studier vid Hallands läns folkhögsk i Katrineberg vintern 8081, förest för poststationen Norrbyvallda från 1 juli 00, kommunalordf o sko...

Petersson, Nils, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1828 – 1896)

Petersson, Nils (i Runtorp), f 26 april 1828 i Torsås, Kalm, d 11 nov 1896 i Mortorp, Kalm. Föräldrar: bonden o nämndemannen Peter Erlandsson o Ingjerd Månsdtr. Lantbrukare, ägare av hemmanet Runtorp i Mortorp från 49, kommunalordf där, nämndeman, led av bondeståndet vid riksdagarna 59–66 (led av bevilln:utsk 65 –66), av AK 73...

Pettersson, David H, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Jordbruksminister (1866 – 1957)

Pettersson, David Hjalmar (i Bjälbo), f 9 dec 1866 i Kumla, Ög, d 11 juni 1957 i Bjälbo, Og. Föräldrar: lantbrukaren Carl August P o Hilda Maria Larsson. Mogenhetsex vid H a l i Norrköping 86, verksam i USA 86–90, verkmästare vid Richmondgasverket i Philadelphia där 88–90, lantbrukare o arrendator av hemmanet Övertorp i Bjälbo 91,...

Posse, Arvid R F, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Statsminister, Finansminister (1820 – 1901)

10 Posse, Arvid Rutger Fredriksson, brorson till P 7, f 17 febr 1820 i Kropp, Malm, d 24 april 1901 i Sthlm, Jak o Joh (enl db för Snårestad, Malm). Föräldrar: landshövdingen Fredrik Salomon P o frih Magdalena Charlotta Bennet. Elev vid Lunds lyceum 33–35, inskr vid LU vt 35, ex till rättegångsverken där 16 april 40, auskultant i Hovr&...

Posse, Gustaf (Gösta) M, Riksdagsledamot, Godsägare (1823 – 1888)

11 Posse, Gustaf (Gösta) Mauritz, bror till P 10, f 12 dec 1823 i Allerum, Malm, d 31 mars 1888 i Edåsa, Skar. Inskr vid LU 30 okt 39, studentex 14 dec 39, filol kand-ex 19 dec 42, FK 20 dec 43, disp pro gradu 25 maj 44, mag 22 juni 44, allt vid LU, eo kanslist i Civildep 8 aug 44, volontär vid Skånska dragonreg 48, fanjunkare vid Andra livgrenadjärreg 26 ...

Pål Pehrsson, Lantbrukare, Byggmästare, Klockstapelbyggare (1732 – 1815)

Pål Pehrsson, f 19 okt 1732 i Stugun, Jämtl, d 22 jan 1815 där. Föräldrar: bonden o gästgivaren Pehr Pålsson o Barbro Månsdtr. Ägare till hemmanet nr 5 i Stugubyn, kyrkvärd, klockare o nämndeman i Stugun. Byggmästare.

G 28 dec 1756 i Lit, Jämtl, m Kerstin Salomonsdtr, f omkr 1732 trol där, d 28 jan 1815 i Stugun,...

Raab, Adam C, Riksdagsledamot, Arméofficer, Jordbruksreformator (1801 – 1872)

1 Raab, Adam Christian, fil aug 1801 i Nättraby, Blek, d 8 juni 1872 i Sthlm, Klara. Föräldrar: landshövdingen frih Claes Jacob R o Anna Beata Ehrenborg. Inskr vid UU 7 febr 15, sergeant vid Kalmar reg 15, fanjunkare 8 dec 15, fänrik 17 sept 16, officersex 16, fänriks lön 7 dec 19, förste adjutant 3 dec 23, allt vid Kalmar reg, hovjunkare 11 m...

Raattamaa, Juhani (Juho), Lantbrukare, Predikant (1811 – 1899)

Raattamaa, Juhani (Juho), f 14 sept 1811 i Karesuando, Nb (fdb saknas), d 7 mars 1899 där. Föräldrar: nybyggaren o nämndemannen Juhani Pekanpoika R o Anna Juhanintytär Kunnari. Nybyggare i Saivomuotka, Karesuando, kateket hos pastor L L Laestadius (bd 22) 29, predikant inom den laestadianska väckelserörelsen. 

G 1) 17 april 1832 i Muon...

Rausing, A Ruben, Lantbrukare, Industriledare (1895 – 1983)

Rausing (före 1921 Andersson), Anders Ruben, f 17 juni 1895 i Raus, Malm, d 10 aug 1983 i Blentarp, Malm (bosatt i Lausanne, Schweiz). Föräldrar: målaren o färghandlaren August Andersson o Matilda Fredrika Svensson. Studentex vid H a l i Helsingborg 2 juni 15, inskr vid Handelshögskolan, Sthlm, 29 sept 16, ex där 21 juni 18, Master of Science vid Columbia University, New York, 20, dir:ass i ...

Odelberg, Axel, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1805 – 1884)

2 Odelberg, Axel, sonson till O 1, f 25 nov 1805 i Sthlm (enl fdb för Brännkyrka, Sth), d 14 jan 1884 där, Jak o Joh. Föräldrar: kamreraren Axel O o Brita Sofia Grahn. Elev vid Sthlms gymn, inskr vid UU 17 juni 22, jur fil kand där 8 dec 24, eo kanslist i handels- o finansexp 24 jan 25, hovrättsex vid UU 29 maj 26, eo kanslist i justitierevisionen ...

Odelberg, A Theodor, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Landshövding, Talman, Jordbruksminister (1847 – 1938)

5 Odelberg, Albrecht Theodor, son till O 2, f 21 dec 1847 i Brännkyrka, Sth, d 15 febr 1938 i Sthlm, Enskede. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 69, inskr vid UU 16 sept 69, jur fil ex där 30 maj 71, extra elev vid Ultuna lantbruksinstit 71, kammarjunkare 72, bedrev lantbruksstudier i Frankrike, Tyskland o Österrike 72–73, förvaltare på Enskede...

Odelberg, O Wilhelm, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Industriledare (1844 – 1924)

4 Odelberg, Oscar Wilhelm, son till O 2, f 25 maj 1844 i Brännkyrka, Sth, d 10 april 1924 i Sthlm (enl db för Gustavsberg, Sth). Studentex vid UU 23 jan 63, inskr där 26 jan 63, furir i Södermanlands reg 19 febr 63, officersex 25 febr 64, underlöjtn i reg 14 juni 64, språk- o lantbruksstudier, bl a i Skottland, Frankrike o Tyskland 65–66, dispone...

Olofsson, Johan, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1860 – 1940)

Olofsson, Johan (i Digernäs), f 12 febr 1860 i Sunne, Jämtl, d 18 maj 1940 i Östersund (kbf i Sunne). Föräldrar: bonden o kyrkvärden Olof Johansson o Gertrud Pehrsdtr. Ägare av hemman med sågverk i Sunne från 87, innehade kommunala uppdrag där, led av Jämtlands läns landsting 98–01, 04–05, 08–34, ordf d&...

Olsson, Johannes, Lantbrukare, Poet, Smed (1818 – 1886)

Olsson, Johannes, f 22 okt 1818 i Järn, Älvsb, d 22 maj 1886 där. Föräldrar: hemmansägaren o klockaren Olof Jonsson o Kerstin Gudmundsdtr. Hemmansägare, smed, folkskald.  Ogift.

Olsson, Jonathan (John), Lantbrukare, Advokat, Riksdagsledamot (1858 – 1943)

2 Olsson, Jonathan (John), son till O 1, f 7 mars 1858 i Helsingborg, d 29 maj 1943 i Brunnby, Malm. Studentex vid Beskowska skolan i Sthlm 24 maj 78, inskr vid UU 26 sept 78, jur fil-ex där 13 sept 80, en av stiftarna av studentfören Verdandi 1 nov 82, notarie i AK 86–87 o 91–92, sekr i Sthlms liberala valmansfören:s centralstyr 86, ordf där 89&ndash...

Olsson, Lars, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Talman (1759 – 1832)

Olsson, Lars, f 19 jan 1759 i Herrestad, Göt, d 10 sept 1832 där. Föräldrar: bonden o häradsdomaren Olof Larsson o Marta Jonsdtr. Ägare av Groröd, Herrestad, 88, av Åker Övra där från 16. Nämndeman vid Lane häradsrätt, Göt, 77, led av bondeståndet vid riksdagarna 86–28/30 (led av ståndets kans...

Olsson, Olof, Lantbrukare, Riksdagsledamot (1859 – 1934)

Olsson, Olof (i Kullenbergstorp), f 6 febr 1859 i Jonstorp, Malm, d 16 juli 1934 där. Föräldrar: lantbrukaren Johannes O o Johanna Pehrsdtr. Ägare av hemmanet Kullenbergstorp i Jonstorp från 81, VD o ordf i styr för Kullens andelsmejerifören 94, led av kommunalnämnden i Jonstorp, av kyrko-o skolrådet där, v ordf där 10, led av...

1 2 3 4 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se