SDHK-nr: 36268

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1508  september  7
Utfärdandeort
Söderköping 
Innehåll

Peder Olsson meddelar Svante Nilsson att Jakob Pedersson i Söderköping bepliktat sig att stå till svars inför Svante beträffande anklagelser om några undanhållna varor, bl a gäddor, lax och öl. Peder råder Svante att gripa djäknen Jakob och Jöns källarsven för att få veta vart varorna tagit vägen samt att anmoda Olof Skumme att komma tillbaka snart. Under tiden skall han se till att ”kistorna” inte försvinner. Av det smör och fläsk han skulle skicka finns bara lite smör kvar, och han har bett Måns skräddare och Peder skrivare sända honom det som skall vidare till Stockholm, men inte fått svar. Han ämnar nu resa till dem för att utröna vad som är på färde. Peder har beställt ”hærskerssiildh”, men har ännu inte lyckats uppbringa ”pryssing”, vin eller leidenskt kläde.

Språk

svenska

Källor
  • Original: papp., Stureark. 1006, RA 0103 (103:8b; Peder Olsson)
  • Eftermedeltida avskrifter: (”Sturearkivet”, kapsel 6, forskarexp, RA)
Litteratur och kommentar

Måns skräddare och Peder skrivare var fogde på Ulvåsa respektive landsfogde i Aska härad, se I Hammarström, Finansförvaltning och varuhandel (1956) s 59.

Se bilagan till detta brev, Stureark. 1012.

Egenhändigt av Peder Olsson (L Sjödin, MRA (1933) s 94).

Tidigare till ”Sturearkivet A IV, Breve til Svante Nielssøn fra enkelte Afsendere” i danska Rigsarkivet. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel

Captcha
Skriv in koden i fältet nedan
 Skicka mig en kopia