Indexera och registrera

I samarbete med våra användare förbättrar vi sökvägarna genom att skapa nya index och register till de digitaliserade arkiven. Det gör det möjligt för användarna att dels få fler träffar när de söker och dels att de lättare kan bläddra till bestämda sidor i de digitala volymerna.

Pågående registreringsprojekt

Folkräkningen 1930

De svenska folkräkningarna är ett enastående material som finns från 1860 till Folk- och bostadsräkningarna tar vid 1960. De historiska folkräkningarna finns till stora delar redan registrerade och tillgängliga för personhistorisk forskning. Folkräkningarna 1880, 1890, 1900 och 1910, ca 20 miljoner personer finns att söka via Riksarkivets söktjänst (Sök i folkräkningar) och folkräkningen 1930 är under arbete. Folkräkningen från 1930 är helt unik eftersom den, utöver uppgifter om kön, yrke, geografiska hemvist, civilstånd etc. som finns i alla folkräkningar, också har uppgifter om skolutbildning, barn i hushållet, inkomst och förmögenhet. Vi samarbetar sedan 2013 med våra externa registreringsenheter (se nedan) för att färdigställa folkräkningen 1930. När arbetet är klart har 6,1 miljoner personposter adderats till folkräkningsdatabasen.

Vill du hjälpa oss att registrera 1930 års folkräkning?

Vi är inne i slutfasen av registreringsprojektet för 1930 års folkräkning. Förutom ett fortsatt samarbete med våra externa registreringsenheter har vi även påbörjat ett samarbete med Svenska Släktforskarförbundets volontärer som hjälper till med registreringen. Nu kan du också hjälpa till med registreringen som sker online i en speciellt anpassad registreringsapplikation och med stöd av en användarmanual. Du behöver tillgång till en dator med internetuppkoppling och kan arbeta när det passar dig.

Vill du hjälpa oss med registreringen skickar du ett mail till sb1930@rotter.se med ditt namn och e-postadress.

Vill du läsa mer om samarbetet kan du göra det på sidan www.rotter.se/forbundet/sveriges-befolkning-1930

Externa enheter

Som en del i projektet ALU 1000, startade Riksarkivet 1994 arbetsplatser på olika ställen runt om i landet, målet var att skapa 1000 arbetstillfällen. Arbetstillfällena har som mest varit uppe i ca 600–700 fördelat på ca 50 enheter. Totalt är det idag ca 100 personer fördelat på de olika enheterna. Riksarkivet samarbetar även med enskilda volontärer (användare som sitter och bidrar med insatser hemifrån) runt om i landet. Enheterna har sedan 1994 bland annat arbetat med att registrera Folkräkningar och fyllt på innehållet i Folkräkningsdatabasen.

Sedan 2004 har enheter och frivilliga haft möjlighet att via internet samverkat kring att skapa index till de digitaliserade arkiven i syfte att öka sökbarheten och användningen. Material som indexerats är bland annat kyrkoarkiv, mantalslängder och militärt material.

De externa enheterna finns för närvarande i Arvika, Halmstad, Motala, Mölndal, Sollefteå, Strömsund och Umeå.