Sökhjälp

Sökteknik allmänt

Det finns flera sätt att söka i NAD.

Enkel sökning

Skriv in ett eller flera sökord. Alla ord måste finnas med i posten för att ge träff.

Trunkering

Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelse. En sökning på t.ex. teater* ger träff på teater, teaterdirektör, teaterförlag etc.

Frassökning

Använd citattecken ("") för att söka på exakta fraser. En sökning på t.ex. "svenska kungar" ger träffar då orden förekommer tillsammans och i angiven ordning.

Maskering

Använd frågetecken (?) för att få träff på stavningsvarianter av ett ord. Varje frågetecken svarar mot ett tecken. En sökning på t.ex. G??le ger träff på både Gävle, Gefle och Gäfle.

Uteslut ett ord

Använd minustecken (-) för att utesluta ett sökord. En sökning på t.ex. Uppsala -slott ger träff på alla poster som innehåller ordet Uppsala men inte de poster som samtidigt innehåller ordet slott.

Avgränsa på endast digitaliserat material

Kryss i rutan "Endast digitaliserat".

Sökresultat

Träfflista

Sökresultatet presenteras som en träfflista till höger på skärmbilden. Som grundinställning visas 20 träffar per sida, sorterade i relevansordning (dvs de sannolikt intressantaste träffarna överst). Du kan ändra både sorteringsordning (alfabetiskt a-ö resp ö-a) och hur många träffar som ska visas per sida (50,100).

Översikt över träffresultatet

Till vänster om träfflistan visas ditt sökresultat grupperat under fyra huvudrubriker: ARKIV, REGISTER, ORT och ARKIVINSTITUTION. Under resp. rubrik presenteras hur sökresultatet fördelar sig på olika kategorier och begrepp. Antalet träffar anges inom parentes. Begreppen under huvudrubrikerna Register och Ort är i sin tur ofta underindelade i ännu mer detaljerade grupper

Avgränsa ditt sökresultat

Du kan enkelt filtrera ditt sökresultat genom att klicka för en eller flera av kategorierna i resultatöversikten till vänster om träfflistan. Söktjänstens innehåll består av arkivposter (rubriken ARKIV: poster i en arkivdatabas som innehåller beskrivningar och förteckningar av arkiv) och registerposter (rubriken REGISTER: särskilda register och innehållsförteckningar till arkivmaterial bland annat ordnade efter ämne). Vilka kategorier och begrepp som är valbara varierar beroende på vad man har sökt på. Om ett sökbegrepp inte förekommer i en viss kategori visas inte den kategorin.

För träffar i arkiv kan man välja välja att begränsa till en särskild typ av arkiv eller nivå i arkivet, en grupp av arkivbildare, en viss arkivinstitution och slutligen till en viss ort. Man kombinera dessa avgränsningar valfritt. För register kan man begränsa urvalet till en viss typ av register.

Efter varje val av avgränsning minskar träfflistans omfång och den blir lättare att överblicka. Man kan återgå till den ursprungliga träfflistan genom att klicka på "Ta bort begränsning" ovanför begreppen.

Förklaringar till de olika begreppen visas om man drar pekaren över "i"-symbolen till höger om ordet.

Detaljvisning

I träfflistan kan man gå till de olika posterna i databaserna via de klickbara länkarna.

Visning av poster för arkiv

Både arkivets titel och arkivbildarens namn är länkade till detaljvisning. Väljer du att klicka på Titel får du se detaljvisning ar arkivpost. För arkiv förvarade hos Riksarkivet, Landsarkiven med Värmlandsarkiv, Malmö och Stockholms stadsarkiv samt Föreningsarkivet i Jämtlands län kan du även se förteckningarna i samma vy. Väljer du att klicka på Arkivbildare/upphov får du se detaljvisning av person/institutionspost, läs mer nedan.

Visning av digitaliserat material

För att se bilden klicka på "Visa bild".

Om bildvisning

För mer information om bildvisning läs sidan "Om bildvisningen"

Visning av poster för arkivbildare och upphovsmän

Överst i posterna visas personens/institutionens namn, levnads- eller verksamhetstid samt ev. alternativa namn med den tid då namnformerna användes.