Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen förvaltas av Svensk arkivinformation, SVAR som är en enhet i Riksarkivet. SVARs uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Avdelningen informerar om de digitala arkiven och ger handledning och stöd till användare.

I Digitala forskarsalen kan du som exempelvis släktforskar, ta del av Sveriges största digitala arkivsamling med kyrkböcker, fastighetsböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns över 100 miljoner publika bilder (motsvarar ca 171 miljoner sidor).

Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning är den mest använda av dem. Den innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.

Abonnemang SVARs e-tjänst

Genom att teckna abonnemang på SVARs e-tjänst (finns i webbutiken) får du tillgång till de bilder och databaser som SVAR publicerat i Digitala forskarsalen. Det finns även material som inte omfattas av avgifter. Se exempelvis ämnesområdet abonnemangsfritt.

Fri tillgång för skolor och bibliotek

Folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor har från den 1 juli 2014 fri tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal, SVAR. För att skapa konton för fri access behöver Riksarkivet samla in uppgifter om bland annat IP-nummer från intresserade. Folkbibliotek och skolor kommer att kunna lämna en gemensam intresseanmälan på kommunnivå.

Så gör ni en intresseanmälan

För att få fri tillgång till Riksarkivets Digitala forskarsal behövs ett unikt användarkonto hos SVAR. För att er organisation skall få ett konto så fyller ni i ett formulär. Formuläret är utformat så att varje organisation endast ska lämna en anmälan även om flera olika verksamheter inom organisationen ska ges fri tillgång. Folkbibliotek och skolor lämnar en gemensam intresseanmälan på kommunnivå.

Personen som fyller i formuläret för användarkontot ska ha kännedom om hur er organisations IP-nät är segmenterat och strukturerat. Förslagsvis bör någon från er verksamhets IT-avdelning fylla i formuläret. För att få tillgång till formuläret kontakta SVARs kundcenter på e-post friaccess[snabel-a]riksarkivet.se eller
telefon 010-476 70 00.

Villkor för fri tillgång. Riksarkivet är enligt sin instruktion (2009:1593) skyldiga att ta betalt för tillgång till det digitaliserade materialet och samtidigt ge fri tillgång för folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor. Den fria tillgången gäller endast på plats hos respektive organisation (walk in use) och det är inte tillåtet att ge fjärraccess (remote access) till Riksarkivets digitaliserade material. Användare som inte följer dessa villkor kommer att stängas av från tjänsten.

Har du frågor, kontakta SVARs kundcenter på e-post friaccess[snabel-a]riksarkivet.se eller telefon 010-476 70 00.