Digitala forskarsalen

Digitala forskarsalen förvaltas av Svensk arkivinformation, SVAR som är en enhet i Riksarkivet. SVARs uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Enheten informerar om de digitala arkiven och ger handledning och stöd till användare.

I Digitala forskarsalen kan du ta del av digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns 65,5 miljoner publika bilder.

Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster). Folkräkningen, Sveriges befolkning är den mest använda av dem. Den innehåller ca 21 miljoner sökbara personer som levde i Sverige mellan åren 1860–1930.