SDHK-nr: 36905

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1511  januari  21
Utfärdandeort
Kalmar 
Innehåll

Peder Olsson meddelar Svante Nilsson att han trots en lång vistelse på Borgholm ännu inte fått ut de pengar som Knut Skrivare, Staffan Sasse, Johan Kyle och båtsmännen skall ha, och förmodar heller inte att få dem eftersom Jens Laurensson tagit ut pengar till sitt eget behov och sagt att vad som i övrigt kommer in skall användas till inköp av fisk till slottets behov och till lön till slottssvennerna. Därför ber Peder om anvisningar om var han skall få pengar ifrån. Några andra nyheter än de som framgår av Johan Månssons brev finns inte

Språk

svenska

Källor
  • Original: papp., Stureark. 1166, RA 0103 (103:8b; Peder Olsson)
  • Eftermedeltida avskrifter: (”Sturearkivet”, kapsel 7, forskarexp, RA)
Litteratur och kommentar

Egenhändigt av Peder Olsson (L Sjödin, MRA (1933) s 95).

Tidigare till ”Sturearkivet A IV, Breve til Svante Nielssøn fra enkelte Afsendere” i danska Rigsarkivet. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

Se äv Peder Olssons brev 13 eller 20 februari 1511 (Stureark. 1170), där även Johan Månssons brev omnämns liksom i Stureark. 47.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel