Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (60) Info Info
   • Statlig myndighet (4)
   • Gård (1)
   • Förening (9)
   • Företag (2)
   • Övriga (1)
   • Ej fastställd (25)
   • Person (släkt) (20)

 • REGISTER
  • Alla (21)
  • Uppslagsverk (13)
  • Sjukvård (5)
  • Statsförvaltning (3)
   • Konselj (3) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 81
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bergman, A E Daniel

Yrke: Kåsör, Tidningsredaktör
Född: 1869
Död: 1932

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Elgérus, Daniel Julius

Yrke: Färgare
Född: 1817
Död: 1903

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Möller, E Artur J

Yrke: Författare
Född: 1883
Död: 1940

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hedqvist, C Ivan E

Yrke: Skådespelare
Född: 1880
Död: 1935

5. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Sjöförsvarsdepartementet

Datum: 1862-07-09
Ärendemening: Und. ansökningar om understöd af f.d. CapitaineLieutenanten E. Ruudcrantz, f.d. Flaggstyrmannen Lieutenanten Carl Bergman, f.d. Underskepparen Salomon Liljegren, f.d. MarinSoldaten Daniel Hallengren, ...

6. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Sjöförsvarsdepartementet

Datum: 1866-07-31
Ärendemening: Und. ansökningar om understöd af Invalidhusmedlen utaf f.d. SecundChefen vid Marin Regementet Grefve P.G. Sparre, CapitainLieutenanten E. Rundcrantz, Flaggstyrmannen, Lieutenanten C. Bergman, Fahnjunk...

7. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Sjöförsvarsdepartementet

Datum: 1865-07-25
Ärendemening: Und. ansökningar om understöd af från Flottans Corpser afskedade neml. f.d. CapitaineLieutenanten E. Rundecrantz, FlaggStyrmannen Lieutenanten C. Bergman, Fahnjunkaren P. Berg, ÖfverSkepparen C.F. Fag...

8. Svenskt biografiskt lexikon

9. Svenskt biografiskt lexikon

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ehrensvärd, Carl August

Yrke: Konstfilosof, Sjöofficer, Tecknare
Född: 1745
Död: 1800

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Polheimer, Anders

Yrke: Bergmästare
Född: 1746
Död: 1811

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Erik XIV

Yrke: Kung
Född: 1533
Död: 1577

13. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Uppsala län

14. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Gotlands län

15. Arkiv
Titel: Nisserska släktarkivet
Arkivbildare/upphov: Nisser (släkt)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1900
Län: Kronobergs län

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Svennberg, Olof Theodor (Tore)

Yrke: Skådespelare, Teaterchef
Född: 1858
Död: 1941

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1904
Län: Kronobergs län

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1897
Län: Kronobergs län

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ferrner, Bengt

Yrke: Astronom, Matematiker
Född: 1724
Död: 1802