Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (10) Info Info
   • Statlig myndighet (4)
   • Gård (1)
   • Företag (2)
   • Person (släkt) (4)

 • REGISTER
  • Alla (14)
  • Uppslagsverk (10)
  • Brev (2) Info Info
  • Statsförvaltning (2)
   • Skrivelser till Kungl Majt (2) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 24
1. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
143,45032
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: von Swab, Anton

Yrke: Bergsråd
Född: 1703
Död: 1768
141,79301

3. Arkiv
Titel: ANTON ANTONSSON VON SWAB
Tid: 1723 – 1730
Arkivbildare/upphov: SWAB, ANTON ANTONSSON VON (1702 – 1768)

Förvaras: Uppsala universitetsbibliotek. Handskrifter och musikalier
108,7353

4. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
104,77575
Digitaliserat material finns

5. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Svab, Anton von

Mottagare: Sparre, Fredrik f. 1731 d. 1803
År och antal: 1767 (3)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
99,40149

6. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Svab, Anton von f. 1702 d. 1768

Mottagare: Benzelius, Eric f. 1675 d. 1743
År och antal: 1724 (1)
Register: Brevskrivarregister - Linköpings stiftsbibliotek
96,266136

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Swab, släkt

94,67767

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Stockenström, Erik von

Yrke: Justitiekansler, Politiker, Riksråd
Född: 1703
Död: 1790
83,22223

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Engeström, von, Gustav

Yrke: Kemist, Mineralog
Född: 1738
Död: 1813
83,14844

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cronstedt, Axel Fredrik

Yrke: Bergmästare, Kemist, Mineralog
Född: 1722
Död: 1765
75,16455

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ferber, Johan (Johann) Jacob

Yrke: Kemist, Mineralog
Född: 1743
Död: 1790
75,13287

12. Svenskt biografiskt lexikon
75,073944

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Geijerstam, af, Emanuel

Yrke: Bruksägare
Född: 1730
Död: 1788
75,05418

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Brandt, Georg

Yrke: Kemist
Född: 1694
Död: 1768
75,051926

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Swedberg, Jesper

Yrke: Biskop
Född: 1653
Död: 1735
75,008

16. Volym
Allmän anmärkning: Titelsida: "Kort Relation Om Stora Kopparbergs Gru...
Tid: -
Tillhör arkiv: Swabs Manuskript
Arkivbildare/upphov: Swab, Anton Andersson (1763-06-13 – 1809-10-28)

Förvaras: Arkivcentrum Dalarna
25,712133

17. Volym
Allmän anmärkning: Handpaginerad (övre ytterhörn) 1-565, maskinpagine...
Tid: -
Tillhör arkiv: Swabs Manuskript
Arkivbildare/upphov: Swab, Anton Andersson (1763-06-13 – 1809-10-28)

Förvaras: Arkivcentrum Dalarna
25,297651

18. Volym
Allmän anmärkning: Handpaginerad (övre ytterhörn) 1-720 + opag, maski...
Tid: -
Tillhör arkiv: Swabs Manuskript
Arkivbildare/upphov: Swab, Anton Andersson (1763-06-13 – 1809-10-28)

Förvaras: Arkivcentrum Dalarna
25,193108

19. Karta/ritning
Titel: Ritning af svafvel-ugnen, på försök inrättad vid S...
Tid: 1767
Tillhör arkiv: Kommerskollegium
Arkivbildare/upphov: Kommerskollegium (1651)

Förvaras: Riksarkivet
18,955849

20. Volym
Allmän anmärkning: I arkivkartong (1 bd). Berättelser om Ädelfors, av...
Tid: 1786
Tillhör arkiv: Bergskollegium
Arkivbildare/upphov: Bergskollegium (1637 – 1857)

Förvaras: Riksarkivet
2,2410622