Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (25) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Gård (5)
   • Förening (1)
   • Företag (11)
   • Person (släkt) (9)
   • Ej fastställd (5)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 97
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse, Arvid M A

Yrke: Justitiestatsminister, Politiker, Riksmarskalk
Född: 1792
Död: 1850
133,5636

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse, Gustaf (Gösta) M

Yrke: Godsägare, Riksdagsman
Född: 1823
Död: 1888
92,37502

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse, Arvid R F

Yrke: Finansminister, Lantbrukare, Riksdagsman, Statsminister
Född: 1820
Död: 1901
91,87176

4. Svenskt biografiskt lexikon
89,11049

5. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse, Amelie

Yrke: Författare
Född: 1884
Död: 1957
89,00026

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Posse Knutsson, Jöran

Yrke: Hovman, Kavalleriofficer, Riksråd
Född: 1556
Död: 1616
87,45507

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Klinckowström, Rudolf M

Yrke: Arméofficer, Riksdagsman, Samlare
Född: 1816
Död: 1902
82,16501

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Faxe, Arvid Gustaf

Yrke: Landshövding, Politiker, Statsråd
Född: 1799
Död: 1882
81,81336

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Klingspor, Carl Arvid

Yrke: Genealog, Heraldiker, Topografisk författare
Född: 1829
Död: 1903
81,80912

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Scheele, von, Frans A

Yrke: Bruksidkare, Riksdagsman
Född: 1795
Död: 1863
80,91777

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sparre, N Gustaf A

Yrke: Godsägare, Riksdagsman, Talman
Född: 1834
Död: 1914
80,91099

12. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nisbeth, A F Hugo

Yrke: Boktryckare, Publicist, Tidningsredaktör
Född: 1837
Död: 1887
80,90088

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Cederström, Gustaf A Bror

Yrke: Kavalleriofficer
Född: 1780
Död: 1877
80,89284

14. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Bildt, D A Gillis

Yrke: Artilleriofficer, Diplomat, Landshövding, Riksdagsman, Riksmarskalk, Statsminister
Född: 1820
Död: 1894
80,88539

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Mauritz Rasmusson

Yrke: Präst, Upprorsledare
Död: 1577
75,44877

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: (Forstenasläkten), Anders Lindormsson

Yrke: Krigsbefäl, Riksmarsk, Ståthållare
Död: 1605
75,2481

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Arenius, Olof

Yrke: Porträttmålare
Född: 1700
Död: 1766
75,23431

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Rosengren, Ture

Yrke: Befallningsman, Häradshövding, Kammarråd
Född: 1548
Död: 1611
75,16969

19. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Lundquist, C Gustaf

Yrke: Fysiker
Född: 1841
Död: 1917
75,16849

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Andersson, Hans

Yrke: Kommunalpolitiker, Lantbrukare, Riksdagsman
Född: 1848
Död: 1919
75,157936