Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (69) Info Info
   • Kommunal myndighet (64)
   • Förening (1)
   • Övriga (1)
   • Person (släkt) (2)
   • Ej fastställd (1)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 77
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Pehrsson-Bramstorp, Axel A

Yrke: Jordbruksminister, Lantbrukare, Riksdagspolitiker, Statsminister
Född: 1883
Död: 1954
148,82097

2. Arkiv
Titel: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Tid: 1967 – 1998
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
76,51874

3. Arkiv
Titel: Sakkunniga ang jordbrukets ekonomiska läge
Arkivbildare/upphov: Sakkunniga ang jordbrukets ekonomiska läge (1928)

Förvaras: Riksarkivet (depå: Marieberg)
75,23943

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Olsson, Olof

Yrke: Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1859
Död: 1934
75,12601

5. Arkiv
Titel: Centerpartiet, del 1
Tid: 1917 – 1983
Tillhör arkiv: Centerpartiet
Arkivbildare/upphov: Centerpartiet

Förvaras: Riksarkivet
75,12368

6. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nilsson, Janne

Yrke: Försvarsminister, Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1882
Död: 1938
75,1197

7. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Quensel, Nils J E

Yrke: Domare, Statsråd
Född: 1894
Död: 1971
75,08344

8. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Jeppsson, Ola

Yrke: Kommunikationsminister, Landshövding, Lantbrukare, Riksdagspolitiker
Född: 1887
Död: 1941
75,06206

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Näsgård, Bernhard

Yrke: Jordbruksminister, Riksdagspolitiker, Statssekreterare
Född: 1891
Död: 1957
75,058556

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nilson, Hjalmar R

Yrke: Lantbrukare, Riksdagspolitiker, Statsråd
Född: 1901
Död: 1979
75,04736

11. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Sköld, Per Edvin

Yrke: Finansminister, Försvarsminister, Handelsminister, Jordbruksminister, Riksdagspolitiker
Född: 1891
Död: 1972
75,035934

12. Serie
Titel: Pressmeddelanden
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7942339

13. Serie
Titel: Valrörelser
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7942339

14. Serie
Titel: Kollektivtrafik
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7713857

15. Serie
Titel: Ämnesordnade pressklipp
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7713857

16. Serie
Titel: Allmänt centerns landstingsgrupp
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7680702

17. Serie
Titel: PROTOKOLL
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7584891

18. Serie
Titel: Handlingar rörande sjukhus/sjukhem
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7412502

19. Serie
Titel: Regionplanedebatt
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7412502

20. Serie
Titel: Centerns landstingsgrupps protokoll
Tillhör arkiv: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV
Arkivbildare/upphov: KNUT NILSSONS OCH CENTERNS LANDSTINGSGRUPPS ARKIV

Förvaras: Regionarkivet- Region Stockholm
1,7358851