Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (11) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Övriga (9)
   • Person (släkt) (1)

 • REGISTER
  • Alla (104)
  • Brev (86) Info Info
  • Uppslagsverk (18)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 115
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39171

Utfärdat: 15360729
Innehåll: Bengt Gylta intygar att han är skyldig mäster Lars Brems 30 mark örtugar.
131,28566
Digitaliserat material finns

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gylta, Bengt

Född: omkring 1400
Död: 0
129,69225

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gylta, Bengt

Död: troligen 1520
129,52617

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gylta, Bengt

Yrke: Kammarråd, Riksråd
Död: 1574
128,66562

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 36844

Utfärdat: 15101023, Örebro
Innehåll: Bengt Gylta meddelar Svante Nilsson att biskop Mats i Strängnäs och Tönne Eriksson anammade Örebro slott på hans vägnar (21/10) och att han, mot sin vilja, tagit slottet i sin värjo tills vidare. Bisk...
128,12436

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 28697

Utfärdat: 14670309
Innehåll: Bengt Gylta m.fl. vidimerar Filippa Hansdotters, Sigurd Jonssons änkas, gåvobrev på Fiske Kedum till förmån för Ingeborg Åkesdotter, dat. 1466 30/12.
119,139145

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38366

Utfärdat: 15200423, Strängnäs
Innehåll: Bengt Gylta i Påtorp bortbyter till biskop Mattias i Strängnäs och kapitlet på Jungfru Marie prebendas, som kallas Fraternitatis, vägnar Tärby i Vallby socken i (Öster)rekarne och Högby därstädes mot ...
116,63617

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37742

Utfärdat: 15150605, Tofta
Innehåll: Bengt Gylta och Anders Andersson tillkännager en förlikning som ingåtts mellan Arvid Knutssons barn om arvet efter deras far och mor i närvaro av Seved Ribbing, Lindorm Ribbing m.fl.
116,12181
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25098

Utfärdat: 14470310, Floby
Innehåll: Bengt Gylta, lagman i Västergötland, ger på lagmansting med allmogen i Vilske härd skötning åt herr Svarte Ture Jönsson på ett gods i ”Walaberga”, som han köpt av Björn Nilsson, fordom boende i Sjötor...
114,94945

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37506

Utfärdat: 15140000, Strängnäs
Innehåll: Väpnaren Bengt Gyltai Påtorp gör ett jordaskifte med samtycke av sin hustru Brita Bengtsdotter, varvid han till hustru Kirstin Santesdotter i Ekeby (i Torpa socken) upplåter Högsta (även Höksta, nu i ...
114,51301

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25231

Utfärdat: 14471112, Flyttatorp
Innehåll: Bengt Gylta, lagman i Västergötland, kungör att Magnus Djäken, Vadstena klosters syssloman, kärat på herr Bo Pik, (a-) ärkedjäkne i Linköping(-a), som tagit (b-) ”nakra laxa”(-b) i ett fiske kallat ”S...
113,546906

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25230

Utfärdat: 14471112, Flittatorp
Innehåll: Bengt Gylta, lagman i Västergötland, kungör att Magnus Djäken, Vadstena klosters syssloman, kärat på herr Bo Pik, som tagit 15 laxar i ett Vadstena klosters fiske som kallas Sved i Vartofta härad, och...
112,104935
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30413

Utfärdat: 14780616, Vadstena
Innehåll: Riddaren Lars ”Halsson”, Bengt Gylta och Sven Larsson vidimerar ett förlikningsbrev rörande arvskiftet efter ”Beynte” Tuvesdotter, dat. 14250810.
108,400955

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25458

Utfärdat: 14490119, Gudhem
Innehåll: Åke Jönsson, Ulf Petersson, riddare, Bengt Gylta med flera om vittnesmål rörande laxfisket vid Forsholm i Värmland, vilka abbedissan i Gudhem begärde.
105,17824

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24269

Utfärdat: 14430201, Björndal
Innehåll: Riddaren Gustav Larsson och Bengt Gylta, lagman i Västergötland, meddelar att när Mårten Svan på ting i ”Bratuadall” i Kind gjorde anspråk på några gods som ”Thörgitt Rötsonn” ägt i sin livstid hade p...
103,69891

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 23838

Utfärdat: 14410616, Ölslunda
Innehåll: Riddaren Karl Ormsson (Gumsehuvud) och lagmannen i Västergötland Bengt Gylta skriver till kungen (Kristofer). De har fått befallning att rannsaka om vissa gods i Lerums och Partille socknar som Vadste...
102,56241
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39351

Utfärdat: 14400000
Innehåll: Bengt Gylta, lagman i Västergötland, Lars Siggesson och Birger Folkesson vidimerar brev 13970304 (E 172 nr 37).
102,11661

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 24197

Utfärdat: 14420910, Skara rådstuga
Innehåll: Sven, biskop i Skara, och Bengt Gylta, lagman i Västergötland, kungör att då de satt till doms på rådstugan i Skara hade herr Lars Ulfsson inför dem framlagt bevis att han igenlöst sin gård Bötilsäter...
102,01999

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 25457

Utfärdat: 14490117, Friggeråker
Innehåll: Bengt Gylta, lagman i Västergötland, och Gustav Ragvaldsson, väpnare och häradshövding i Gudhems härad, kungör att Gudhems abbedissa vid lagmanstinget gjort anspråk på gården Ambjörntorp, so...
99,067276

20. Brevsamlingar och korrespondens
Avsändare: Pyk, Ragvald Gylta, Bengt

År och antal: 1515 (1)
Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar
97,893196