Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (40) Info Info
   • Statlig myndighet (5)
   • Förening (1)
   • Övriga (2)
   • Person (släkt) (28)
   • Ej fastställd (4)


 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 54
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Herlitz, Karl G

Yrke: Försäkringsman, Kommunalpolitiker
Född: 1853
Död: 1935
121,82724

2. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: De Geer, G Louis

Yrke: Landshövding, Riksdagspolitiker, Statsminister
Född: 1854
Död: 1935
82,3403

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Magnusson, Karl H

Yrke: Kommunalpolitiker, Riksdagspolitiker, Trädgårdsman
Född: 1877
Död: 1961
78,9617

4. Arkiv
Titel: C.E. Carlberg
Tid: 1926 – 1961
Arkivbildare/upphov: Carlberg, Carl Ernfrid (1890 – 1962)

Förvaras: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
76,027756

5. Arkiv
Titel: Regementsexpeditionen
Tillhör arkiv: Skånska dragonregementet / Norra skånska dragonregementet / Skånska dragonbrigaden
Arkivbildare/upphov: Skånska dragonregementet (1676 – 2000)

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet
75,78774
Digitaliserat material finns

6. Arkiv
Titel: Kommitté för utredning ang förbättrat pensionering...
Arkivbildare/upphov: Kommitté för utredning ang förbättrat pensioneringssätt för sjömän (1900)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
75,25749

7. Arkiv
Titel: Truppavdelningen (avd I)
Tillhör arkiv: Östgöta trängkår
Arkivbildare/upphov: Östgöta trängkår (1902 – 1927)

Förvaras: Riksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
75,13552

8. Svenskt biografiskt lexikon
75,097885

9. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Frisk, Carl

Yrke: Finansman
Född: 1865
Död: 1944
75,063545

10. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nothin, Torsten K V

Yrke: Justitieminister, Politiker, Ämbetsman
Född: 1884
Död: 1972
75,05625

11. Person (släkt)
Namn: Carlberg, Carl Ernfrid

Tid: 1890 – 1962
Referenskod: SE/ARAB/2896
75,05621

12. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Kalmar län
75,053375

13. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Ollers, Edvin

Yrke: Formgivare, Glaskonstnär, Målare
Född: 1888
Död: 1959
75,05224

14. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Kronobergs län
75,05042

15. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Stockholms län
75,04076

16. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Banier, Johan Gabriel

Yrke: Krigare
Född: 1662
Död: 1706
75,04074

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hammarskjöld, K Hjalmar L

Yrke: Diplomat, Ecklesiastikminister, Hovrättspresident, Justitieminister, Lantförsvarsminister, Statsminister
Född: 1862
Död: 1953
75,038956

18. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Nygren, Ernst L

Yrke: Arkivman, Historiker
Född: 1889
Död: 1968
75,034836

19. Serie
Titel: Namn G
Tillhör arkiv: Biograficasamlingen.Biograficasamlingen
Arkivbildare/upphov: Biograficasamlingen.Nationalmuseum (Biograficasamlingen) (1866)

Förvaras: Nationalmuseum
4,6354465

20. Volym
Titel: Handlingar rörande Carlbergs verksamhet
Tid: 1926 – 1931
Tillhör arkiv: C.E. Carlberg
Arkivbildare/upphov: Carlberg, Carl Ernfrid (1890 – 1962)

Förvaras: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
1,0296146