Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (20) Info Info
   • Statlig myndighet (1)
   • Kommunal myndighet (1)
   • Övriga (3)
   • Person (släkt) (9)
   • Ej fastställd (6)

 • REGISTER
  • Alla (27)
  • Sjukvård (14)
  • Uppslagsverk (12)
  • Statsförvaltning (1)
   • Skrivelser till Kungl Majt (1) Info Info

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info

Visar träff 1-20 av 49
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Almqvist, Ludvig T

Yrke: Civilminister, Justitieminister, Ämbetsman
Född: 1818
Död: 1884
125,27578

2. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
93,58899
Digitaliserat material finns

3. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Almqvist, Johan M

Yrke: Präst, Riksdagsman
Född: 1799
Död: 1873
85,624695

4. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Almqvist, Sven A

Yrke: Industriidkare, Mariningenjör
Född: 1840
Död: 1931
85,57868

5. Arkiv
Titel: Direktör Sven Almqvists arkiv - GLA/A0316
Tid: 1734 – 1953
Arkivbildare/upphov: Almqvist, Sven (1840 – 1931)

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
80,94116

6. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1902
Län: Kronobergs län
75,10349

7. Arkiv
Titel: Älvdals kontraktsprosts arkiv
Tid: 1702 – 2001
Arkivbildare/upphov: Kontraktsprosten i Älvdals kontrakt

Förvaras: Arkivenheten, Region Värmland (depå: Arkivcentrum Värmland)
75,09024

8. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Uppsala län
75,078865

9. Svenskt biografiskt lexikon
75,07485

10. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1906
Län: Kronobergs län
75,06856

11. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1905
Län: Kronobergs län
75,06219

12. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1903
Län: Kronobergs län
75,04738

13. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1904
Län: Stockholms stad
75,04395

14. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1899
Län: Kronobergs län
75,04319

15. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Hjärne, Erland

Yrke: Historiker
Född: 1887
Död: 1969
75,03971

16. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1899
Län: Stockholms stad
75,03725

17. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Svanberg, John Victor

Yrke: Litteraturhistoriker
Född: 1896
Död: 1985
75,03549

18. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1902
Län: Stockholms stad
75,03472

19. Medicinalstyrelsen 1876–1915
Typ av dokument: Medicinalstyrelseprotokoll

Årtal: 1897
Län: Stockholms stad
75,03396

20. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Boström, Erik Gustaf

Yrke: Finansminister, Statsminister, Utrikesminister
Född: 1842
Död: 1907
75,033005