bild
Arkiv

Örnbergska samlingen


Grunddata

ReferenskodSE/VALA/02109
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/CPVvyavqQWZTuu1eMvyUeB
Omfång
2 Hyllmeter 
Datering
18471908(Tidsomfång)
VillkorsanmFår ej utlånas alls enligt anmärkning på manuell förteckning i forskarsalen på VaLA 1986-11-11.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Örnberg, Viktor (landsarkivarie) (1839 – 1908)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Allmän anmärkningFår ej utlånas alls enligt anmärkning på manuell förteckning i forskarsalen på VaLA 1986-11-11.

Vinglas som tillhört Victor Örnberg förvaras på bokhylla i landsarkivariens rum.
Inledning (äldre form)Örnbergska samlingen

Enligt Viktor Örnbergs önskan omhändertogs dåvarande amanuensen Gustaf Fjetterström vid Örnbergs död dennes efterlämnade papper. De förvarades sedan i det s.k. Örnbergska skåpet på landsarkivet, men först i samband med sin avgång från arkivtjänsten 1942 överlämnade Fjetterström dem som gåva till landsarkivet (Riksarkivets årsberättelse 1942).

Föregående stycke är citat ur landsarkivarie Arnold Sandbergs PM den 9 oktober 1962 angående Örnbergs efterlämnade papper i landsarkivets ämbetsarkiv, dossieren Örnbergska samlingen bland Enskilda arkiv.

Viktor Örnberg, född 1839, död 1908, (lands)arkivarie i Vadstena 1899-1904, har utförligt biograferats av Sandberg i dennes uppsats Viktor Örnberg, de lokala arkiven och landsarkivens tillkomst (i Arkivvetenskapliga studier 3), och även behandlats i Viktor Örnberg och Vadstena slott (i Personhistorisk tidskrift, årg. 61, 1963) och Viktor Örnberg och landsarkivet i Vadstena 1899-1900 (i Arkivvetenskapliga studier 4). Särtryck av uppsatserna har lagts till Örnbergska samlingen, volym 1. En uppsats av dens. : Känd genealog banbrytare för landets äldsta landsarkiv i Sv. Dagbladet 1/10 1959 synes ej innehålla något därutöver.

Vid författandet av ovannämnda uppsatser använde sig Sandberg i stor utsträckning av material i Örnbergska samlingen och lade därvid samman de handlingar som han ansåg ej rörde Örnbergs genealogiska forskningar i tre arkivkartonger, betecknade I, II och III. Materialet i dessa tre kartonger har vid nu företagen genomgång fått ligga i så gott som oförändrat skick, även om några av dossiererna i kartongerna II och III (arkivförteckningar, avskrifter av medeltidsbrev och domböcker samt en matrikel över Kammarkollegiets ämbets- och tjänstemän) är av samma karaktär som vissa dossierer i den senare delen av samlingen.

Undertecknads arbete med de av Sandberg sammanställda kartongrna har inskränkt sig till att skriva av relevant text på fascikelomslagen samt till kort kommentar om innehållet då sådan ansetts behövlig. De tre kartongerna har volymnummer 1-3 i samlingen. Om anledningen till att volymerna 4-6 innehåller kopior, vilka egentligen tillhöra Örnbergska samlingen, hänvisas till landsarkivarie Sandbergs ovannämnda PM 9/10 1962. När originalhandlingarna överlämnas till landsarkivet torde de kunna läggas till volym 4. x)

Den del av Örnbergska samlingen som i huvudsak innehåller hans (och andras) genealogiska anteckningar ingår i volymerna 7-21. Handlingarna i dessa volymer (nr 7-20 i A4- och nr 21 i folioformat) låg tidigare i travar bokstavsvis i fack i det ovan nämnda skåpet, med all sannolikhet lagda så av Örnberg. Ordningsarbetet har nu inskränkt sig till att lägga alla fasciklar rörande enstaka personer (även korrespondens), familjer och släkter med familjenamn i bokstavsordning och att förteckna övriga fasciklar under resp. bokstav (personer och släkter med namn på -son och -dotter, eller knutna till någon gård eller trakt, utdrag i tidsföljd ur kyrkoböcker och domböcker, avskrifter av brev i olika arkiv, fasciklar med rubriker som Landsstaten, Diplomatarium etc., enstaka arkivförteckningar m.m.). Endast fasciklar med handlingar i folioformat har flyttats (till volym 21) från den bokstav där de låg, i skåpet.

Någon genomgång av innehållet i de olika omslagen med släkt- och andra anteckningar har ej företagits. Främst under resp. bokstav ligger Örnbergs minnes- och hänvisningsanteckningar rörande släkter och personer.

Här och var förekommer enstaka oiginalhandlingar. Om pergamentomslag och pergamentsbrev, se sist i förteckningen.

Vadstena i landsarkivet den 10 oktober 1974

Gunnar Thornström
arkivarie

x) En del av de i Sandbergs PM uppräknade handlingar inkom med leverans 45/1975. Se härom anteckning efter volym nr 3 och vid volym nr 6.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Vadstena stad

Tillgänglighet

SekretessJa
Restriktioner p.g.a. personuppgifterNej

Kontroll

Skapad1995-08-28 00:00:00
Senast ändrad2017-09-11 11:06:11