Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (773) Info Info
   • Statlig myndighet (54)
   • Kommunal myndighet (4)
   • Gård (12)
   • Förening (124)
   • Företag (14)
   • Övriga (33)
   • Person (släkt) (479)
   • Ej fastställd (54)

 • REGISTER
  • Alla (2416)
  • Brev (1339) Info Info
  • Folkräkningar (610) Info Info
  • Uppslagsverk (231)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (6) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (225)
  • Närings- och yrkesliv (191)
   • Aktiebolag (5) Info Info
   • Handelsregister (4)
   • Sjömanshus (182) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 3223
1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 41650

Utfärdat: 14590000
Innehåll: Sten Sture utfärdar dombrev rör. rågränsen mellan Kullialabor och Epalabor i Pälkäne socken.
120,63425

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42668

Utfärdat: 14920706, Stockholm
Innehåll: Sten Sture till rådet i Danzig med förord för Richard Timmerman i en arvsfråga.
120,63167

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 33711

Utfärdat: 14990219, Stockholm
Innehåll: Sten Sture överenskommer med Mattis Lutke, borgare i Stockholm, om en penningsumma, som han var skyldig denne.
120,63167
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38029

Utfärdat: 15170329, Stockholm
Innehåll: Sten Sture uppmanar allmogen i Stäket att vara honom behjälplig emot ärkebiskop Gustav.
120,631226

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42885

Utfärdat: 14960219
Innehåll: Sten Sture utfärdar frälsebrev för sin trogne man, herr Johan Viborg, på de gods han fick med sin hustru.
120,630005

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42667

Utfärdat: 14920626, I skärgården utanför Stockholm
Innehåll: Sten Sture till rådet i Lübeck med anbud att av svenska fartyg, som begagnar dess ”fredeskepp” (convoy), uppbära pundgäld och att få utföra 100 läster råg.
120,62802

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38214

Utfärdat: 15181021, Stockholm
Innehåll: Sten Stures öppna brev till allmogen i Kinds härad om Bengt Gyltas utnämning till häradshövding efter den avlidne häradshövdingen Knut Hakonsson.
120,62744
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 43523

Utfärdat: 14990624, Stockholm
Innehåll: Sten Sture föbinder sig att till kung Hans återlämna slotten Åbo, Viborg och Olofsborg med tillhörande län och med samma inventarium som han mottagit dem med men förbehåller sig ersättning för födoämn...
120,62692

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 37433

Utfärdat: 15130623, Stockholm
Innehåll: Sten Sture i [Eksjö?1], riddare och Sveriges rikes föreståndare, ger på grund av eldsvåda Arboga stads invånare ”frij och quitt för kronans skatt och åhrliga wtskylder i tolf ... åhr”.
120,62515

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42654

Utfärdat: 14840408, Gripsholm
Innehåll: Sten Sture av Gripsholm, riddare och Sveriges riksföreståndare, tillskriver rådet i Reval. Utfärdaren har inte kunna bistå ärkebiskopen i Riga under senaste året. Då utfärdaren saknar nyhete...
120,624084

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42802

Utfärdat: 14940625
Innehåll: Sten Sture till rådet i Danzig med förord för fogden Didrik Hansson i Åbo, vars skepp med gods blivit sekvestrerat i Danzig, så att han därför måst ställa fyra borgensmän av den anledning att han skul...
120,62268

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 43838

Utfärdat: 14901201, Raseborg
Innehåll: Sten Sture av Gripsholm, riddare och Sveriges riksföreståndare, tillskriver rådet i Reval. Utfärdaren meddelar att brevvisaren Anders Mickelsson (”Andriss Mychelsun”) från Ingå (”Inghaa”) ti...
120,62071

13. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1900
Län: Jämtlands län
Folkräkningsår: 1900
120,6129
Digitaliserat material finns

14. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1916
Län: Västerbottens län
Folkräkningsår: 1930
120,6129
Digitaliserat material finns

15. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1914
Län: Östergötlands län
Folkräkningsår: 1930
120,6129
Digitaliserat material finns

16. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1911
Län: Jämtlands län
Folkräkningsår: 1930
120,6129
Digitaliserat material finns

17. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1905
Län: Malmöhus län
Folkräkningsår: 1910
120,6129
Digitaliserat material finns

18. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1922
Län: Östergötlands län
Folkräkningsår: 1930
120,6129
Digitaliserat material finns

19. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1907
Län: Kalmar län
Folkräkningsår: 1910
120,6129
Digitaliserat material finns

20. Folkräkningar (Sveriges befolkning)
Namn: Sten Sture

Födelseår: 1909
Län: Blekinge län
Folkräkningsår: 1910
120,6129
Digitaliserat material finns