SDHK-nr: 29589

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1473  maj  10
Utfärdandeort
Stockholms rådhus 
Utfärdare

Henningh Pinnow, fordom borgmästare i Stockholm

Innehåll

Henning Pinnow, fordom borgmästare i Stockholm, säljer sitt stenhus i staden till Helgalekamens gille.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Hadorph: I E 73 s. 252
Tryckt
    Collijn, Handlingar rör. Helga Lekamens Gille i Stockholm, nr 14
Litteratur och kommentar

vidfäst brev av 14670112

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel