Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Avdelningen för lärarutbildning/lärarfortbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete (L-avd)

Skolöverstyrelsen