Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och under tiden går det inte att lägga beställningar till läsesal. Vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Välinge kyrkoarkiv

Serien i arkivboxar.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13465/M/11830Inventeringsprotokoll. 
Se: SE/LLA/13465/N I/11870 – 1882Inventeringsprotokoll. Spridda år. 
11870 – 2000Inventarieförteckningar 1870, 1877, 1909, 1912, 1919, 1923, 1929-1954, 1930, 1954 och 1955. Arkivförteckningar 1884-1957, 1968, 1969-1998. Leveransreversal 1903-1999. Korrespondens rörande arkivet 1912-2000. 
Se: SE/LLA/13465/P I/21872 – 1888, odat.Inventarieförteckning samt avskrift av beskrivning över Välinge kyrka 1663. 
Se: SE/LLA/13465/L I a/21901Förteckning över värdehandlingar som förvaras i pastoratsarkivet i Välinge. Volymen har ej levererats till landsarkivet (troligen gallrad 2007). 
21959 – 2011Handlingar angående inventarier 1959-1998. Beredskapsplaner 1961-1991. Inventariebok 1973-2011. Inventariebok för Välinge församlingshem 1977-1993. Dokumentation av kyrkliga inventarier 1986. Utlånade ritningar 1986-1999. Arkivförteckningar 1966 och 1999 (2 versioner). 
Se: SE/LLA/13465/K III a/1odat.Register över kyrkoarkivets lösa handlingar, odat. Förteckning över arkivalier och enstaka tryckta handlingar, odat.