bild
Serie

Sammanträdesprotokoll

Berghauptmannens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

På sid 1 i protokollsvolymen meddelas inledningsvis: "Sedan Herr Bärghauptman d. 22 i denna Månad (dvs april 1796) gifvit tillkänna, thet Han ordentligtwis wille alla fredagar om ej hinder förefalla, hålla sammanträde med Grufve Betjäningen, och då inhämta kundskap om hwad wid Grufvedriften kunnat under veckan hända, och så widare öfverlägga om arbetstillställningar, accorder, etc., så samlades i dag å BärgMästar Contoiret, under Herr Bärghauptmans opasslighet, Herr BärgMästaren Svab, Geschwornerne Schultze och Ewerström samt Stigarena Carlborg, Steffenburg, understigarna Sandberg och Hans Hansson."

ReferenskodTidAnmärkning 
11796-17971796-04-29--1797-07-21. Inbunden. Med alfabetiskt register.