Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Inventarie- och arkivförterckningar

Lovö kyrkoarkiv

Volym 1-2 och 4 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/L I a/11596 – 1648Kyrkoinventarier 1596, 1640, 1648 och prästgårdsinventarier 1596, 1648. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/21712Kyrkans inventarium. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/31687 – 1711Kyrkoinventarium 1687 med tilllägg 1693-1711. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/61712 – 1797Kyrkans inventarier 1712, 1717, 1739, 1754, 1756 (jämte tillägg t.o.m. 1797). 
Se: SE/SSA/1532/N I/11797 – 1910Tillkomna inventariepersedlar 1797-1803, Kyrkans inventarier 1804 (två st.), 1817, 1877, 1886, 1893 med tillägg t.o.m. 1910.
Antikvarisk inventering 1829.
 
Se: SE/SSA/1532/O VI/11938 – 1939Adress till H.M. konungen från Lovö församling, juni 1938.
Kyrkoinventarier, från brev 1939-11-30 Aktiebolaget Libraria.
Fotografier av prästkåpa och krucifix, odat.
 
11937 – 1971Inventariebok för Lovö kyrka. 
21884 – 1974Inventariebok, odat.
Kopia av inventariebok 1935-1955.
Handlingar angående arkivet:
Inspektionsprotokoll.
Inventeringsinstrument.
Förteckningar.
Leveransreversal.
Korrespondens rörande arkivet.
Ritninga av arkivet i sockenstugan 1945.
 
31949Förteckning över kyrkoarkivet. 
41968 – 1999Inventariebok för Lovö kyrka och klockargård 1968, 1970, 1978, 1988, 1991, 1999.
Arkivförteckning enligt lösbladssystem 1974.
Leveransreversal 1987-1989.
Arkivförteckning 1999.