Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Inventarie- och arkivförterckningar

Lovö kyrkoarkiv

Volym 1-2 och 4 är sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 18:8.

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/L I a/11596 – 1648Kyrkoinventarier 1596, 1640, 1648 och prästgårdsinventarier 1596, 1648. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/21712Kyrkans inventarium. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/31687 – 1711Kyrkoinventarium 1687 med tilllägg 1693-1711. 
Se: SE/SSA/1532/L I a/61712 – 1797Kyrkans inventarier 1712, 1717, 1739, 1754, 1756 (jämte tillägg t.o.m. 1797). 
Se: SE/SSA/1532/N I/11797 – 1910Tillkomna inventariepersedlar 1797-1803, Kyrkans inventarier 1804 (två st.), 1817, 1877, 1886, 1893 med tillägg t.o.m. 1910.
Antikvarisk inventering 1829.
 
Se: SE/SSA/1532/O VI/11938 – 1939Adress till H.M. konungen från Lovö församling, juni 1938.
Kyrkoinventarier, från brev 1939-11-30 Aktiebolaget Libraria.
Fotografier av prästkåpa och krucifix, odat.
 
11937 – 1971Inventariebok för Lovö kyrka. 
21884 – 1974Inventariebok, odat.
Kopia av inventariebok 1935-1955.
Handlingar angående arkivet:
Inspektionsprotokoll.
Inventeringsinstrument.
Förteckningar.
Leveransreversal.
Korrespondens rörande arkivet.
Ritninga av arkivet i sockenstugan 1945.
 
31949Förteckning över kyrkoarkivet. 
41968 – 1999Inventariebok för Lovö kyrka och klockargård 1968, 1970, 1978, 1988, 1991, 1999.
Arkivförteckning enligt lösbladssystem 1974.
Leveransreversal 1987-1989.
Arkivförteckning 1999.