Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal

Försvarsmakten  (1994 – )

Myndighet

KategoriStatlig myndighet
HistorikFörsvarsmakten, FM, blev från den 1 juli 1994 den nya paraplymyndighet inom vilka alla tidigare staber, regementen och förband på såväl nationell, regional som lokal nivå inordnades. De tidigare självständiga myndigheterna benämndes nu organisationsenheter inom FM. Navet i FM blev Högkvarteret, HKV, en nyskapelse utifrån de gamla försvars- och vapengrensstaberna, i huvudsak belägen i Stockholm. Chefen för såväl FM som HKV var Överbefälhavaren, ÖB.
I och med FM:s tillkomst avslutades alla tidigare arkivbildningar hos de ingående organisationsenheterna och en ny påbörjades. Svea livgardes arkiv benämnes exempelvis efter ändringen Försvarsmakten Svea livgardes arkiv.
ReferenskodSE/KrA/3881
ExtraID3881