Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23), Försvarsmakten

Västernorrlands regemente

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0135/G
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ozuT15yX2r4e3SrU7brHn5
Datering
19942000(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Västernorrlands regemente (1854 – 2001)
Alternativa namn: Västernorrlands beväringsbataljon, I 29  (1854 – 1886)
Alternativa namn: Västernorrlands bataljon, I 29  (1887 – 1892)
Alternativa namn: I 28  (1902 – 1927)
Alternativa namn: I 21  (1928 – 1994)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Försvarsområde 23  (1974 – 1991)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden I21/NB 51  (1991 – 1994)
Alternativa namn: Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Försvarsmakten Västernorrlands regemente I 21/Fo 23  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Avvecklingsorganisation Ångermanland  (2000 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Västernorrlands regemente och försvarsområde

I 21/Fo23

Inledning

Ny organisation enligt FFS 1994:8

Detaljerad organisationsöversikt återfinns i verksamhetsplanen (VP) 1994/95 volym 1 serie B 2.

2000-06-30 läggs I 21/Fo 23 ner.

2000-07-01 bildas Avvecklingsorganisation Ångermanland (AO Ång) för avveckling av I 21/Fo 23, NB 21, T 3 och MKN (Hänösand).
AO Ång bildar nytt arkiv.
Verksamheten beräknas pågå t.o.m. 2001-12-31.


Arkivbeskrivning Västernorrlands regemente och försvarsområde I 21/Fo 23
1994-07-01 -- 2000-06-30

Arkivvårdare: Mj Roland Forbord
Ass Catrin Eriksson

Arbetsuppgifter och organisation

Grundläggande uppgifter om förbandets verksamhet och organisation finns i förordningen (FFS 1994:8) om verksamheten inom försvarsmakten. Den senaste lydelsen i FFS 1998:3. Ytterligare uppgifter om förbandets arbetsuppgifter finns i det årliga produktionsverket Verksamhetsplanen (VP).

Samband mellan förbandets arbetsuppgifter och viktigare handlingar

Vid förbandet registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enligt KMÄ (klassifikationssystem för militära ärenden, 1984 års upplaga).

Arkiv som förbandet vårdar

Förbandet förvarar öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivet.
Förbandet förvarar öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivet åt NB 21 och hemliga och kvalificerat hemliga arkivet åt T 3.

Sökingångar i arkivet

Över varje arkiv finns en arkivförteckning. Denna är det viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en
uppfattning om arkivets innehåll. Söker man skrivelser i ett visst ärense bör man i första hand leta
i diariet och de register som finns. Vid detta letande bör man ha tillgång till ovan nämnda
klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ).

Gällande gallringsföreskrifter

I skrivelse från krigsarkivet 1991-10-28 och 1995-06-12 finns redovisat de gallringsbeslut som
gäller för förbandet.

Övrigt

Fr.o.m. 1991-07-01 finns det tre förband i Sollefteå, Fo 23, I 21 och T 3.
Förbanden har egna arkiv. Vissa uppgifter inom garnisonen löser man fortfarande gemensamt
därav kan uppgifter finnas i annat ovanstående förbands arkiv.

Tillägg och ändringar i organisationen

1994-07-01 Bildar försvaret en myndighet, Försvarsmakten.
Förbanden blir lokala produktionsenheter.
NB 51 ändras till NB 21.
Norrlands trängregemente (T 3) byter namn till Norrlands trängkår (T 3).
1996 04-01 Nytt klassifikationssystem (KMÄ 1996). (Fanns på förbanden först under maj månad).
1997-07-01 Huvuddelen av Fortenheten övergick till Fortverket.
1998-01-01 Materielenheten utgår ur I 21/Fo 23. Tillhör Norra Underhållsregementet (Uhreg N).
Jämtlandsgruppen organiseras.
2000-06-30 I 21/Fo 23 läggs ner.
2000-06-30 NB 21 och T 3 läggs ner.
2000-07-01 Avvecklingsorganisation Ångermanland (AO Ång) bildas.
AO Ång skall avveckla I 21/Fo 23, NB 21, T 3 och MKN (Härnösand).
AO Ång bildar nytt arkiv.
Verksamheten beräknas pågå t.o.m. 2001-12-31.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-12-20 00:00:00
Senast ändrad2021-02-18 12:51:11