Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/G/31882 – 1936Skrivelser. Spridda år. 
Se: SE/ULA/10049/O II/11411Avskrift, odat., av dombrev datum 1411-07-13 
11707 – 1732Copiebok. Ett brev av 1777-01-24. 
21853 – 1861Kungörelser m.m. Spridda år, även odat.