Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/L I a/91847 – 1849Lasarettsmedelsräkenskaper. 
11750 – 1838Magasinsräkenskaper. Innehåller även handlingar angående sockenmagasinets inrättande 1750-1751. 
21857 – 1915Magasinskassans räkenskaper 1857-1890. Kyrkoherdeboställets byggnadskassans räkenskaper 1883-1915. 
31874 – 1961Fondräkenskaper. 
41903 – 1961Förteckning över samtliga under kyrkostämman hörande kassor och deras ställning 1903. Gravkassans räkenskaper 1922-1961. Karl Alfred Lönns gravfonds räkenskaper 1938-1951. Fondgravars räkenskaper 1951-1961. Innehåller även begravningslistor 1902-1905, 1908, 1913. 
51929 – 1961Prästgårdsbyggnadskassans räkenskaper 1929-1932. Pastoratskassans räkenskaper 1933-1934. Prästlönekassans och prästlönefondens räkenskaper 1934-1961. Nybyggnadsfondskassans räkenskaper 1934-1961. 
61961Pastoratskassans räkenskaper.