Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00–22.00.   
bild
Serie

Visitationsprotokoll

Badelunda kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10049/L VI/11945,1960 
Se: SE/ULA/10049/N III/11850Prostvisitation. 
11650 – 1716" Badelunda församlings kiörkiobook ". Inventering 1650 med tillägg, räkenskaper 1650-1716, dopbok 1684-1697,
sockenstämmoprotokoll 1650-1653, bänklängd m.m.
 
21864 – 1904Spridda år. Innehåller även brev angående befrielse från kontribution för Skälby stom 1691, bänklängd 1767, räkning för målning i kyrkan 1793, om orgeln 1804, protokoll om bildande av en allmän brandstodsförening 1810, längd vid organist- och klockarval 1811, inventeringsprotokoll 1841-1903, spridda år, syn- och besiktningsprotokoll av kyrkan 1892, ämbetsberättelser 1894, 1904, tablåer över kyrkans och skolans räkenskaper 1904 och inventarieförteckning 1904.