bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967

Biskopskulla kyrkoarkiv

Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254.

Serien i kartonger.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11837 – 1914Omfattar åren 1837, 1861-1864, 1871, 1875, 1878, 1880-1904, 1906, 1907, 1909, 1911, 1913, 1914. Innehåller även bilagor till födelse- och dopböckerna 1869-1915, spridda år, till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 1869-1882, spridda år, till lysnings- och vigselböckerna 1869-1915, ej alla år, och till död- och begravningsböckerna 1890-1914, spridda år. 
21916 – 1967Efter gallring kvarvarande bilagor. Omfattar åren 1916, 1918, 1921-1924, 1931-1934, 1936-1939, 1940-1944, 1946-1951, 1956-1960, 1962, 1964, 1965, 1967. Innehåller även efter gallring kvarvarande bilagor till födelse- och dopböckerna 1918-1967, ej alla år, till lysnings- och vigselböckerna 1918-1967, spridda år, till död- och begravningsböckerna 1918-1967 och ej gallringsbara bilagor 1969, 1974, 1975, 1981-1983, 1985-1989.


Fortsättning i serierna H VII a-b.