bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/N I/21776Stadsfästelse av magasinsreglemente. 
Se: SE/ULA/10113/P IV/11782 – 1811Handlingar angående sockenmagasinet 1782 och 1811. 
Se: SE/ULA/10113/K I/21834Sundhetsnämndens protokoll. 
Se: SE/ULA/10113/G/31848Förslag till fattigvårdsreglemente. 
Se: SE/ULA/10113/K I/31848Stadfäst fattigvårdsreglemente. 
11848 – 1916Reglemente och protokoll rörande fattigvården. 
Se: SE/ULA/10113/O II/11854 – 1864Borgenförbindelse för fattigmagasinsförvaltaren. 
Se: SE/ULA/10113/K IV c/11952 – 1960Protokollsbok för fattig- och magasinskassan.