bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Biskopskulla kyrkoarkiv

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11644 – 1764Saknas för åren 1651-1660 och första halvåret 1727. Kreditsidan för år 1650 saknas.
Huvudräkning 1644-1650, 1661-1764.
Special över penningbidrag till kyrkans reparation 1676.
Special över penningbidrag till ny predikstol 1685.
Skuldbok 1657-1665.
Skuldboksanteckningar 1730-1764 (ingå i huvudräkningen).
Räkning vid revidering av kyrkoräkenskaperna 1694-1723, upprättad 1724.
Innehåller även fattigkassans räkenskaper 1676-1686, 1694-1726, 1744-1764, (för 1744-1764 i kolumner av kyrkoräkensakaperna), special över fattigutdelning 1749-1766, kyrkans inventarieförteckning 1644 (med tillägg 1650 och 1696), protokoll vid inventering av kyrkan 1744, 1763 (för 1763 i 2 ex), prästgårdens inventarieförteckning 1644, prostvisitationsprotokoll 1664, 1665, anteckning om gåvor till kyrkan 1667, 1670, 1759 och odat., anteckning om inköp av kyrkklockor 1726 och anteckningar om förbättringar i prästgården odat. (1672?).
 
21764 – 1788Specialräkning och skuldbok. Innehåller även special för fattigkassan 1764-1777. 
31764 – 1797Huvudbok. Innehåller även huvudräkning för fattigkassan, 1764-1797. 
41770 – 1806"Biskopskulla kyrkokladd". Innehåller även fattigkassans kladd 1770-1806. 
51788 – 1836Specialräkning 1788-1801. Skuldboksanteckningar 1788-1796. Skuldbok 1801-1836. 
61800 – 1904Huvudräkning. Innehpller även huvudräkning för fattigkassan 1800-1869. 
71801 – 1862Specialräkning. 
81836 – 1863Skuldbok. 
91863 – 1914Specialräkning. Innehåller även orgelverkskassans huvudräkning 1870-1872. 
101864 – 1912Skuldbok. 
111872 – 1906Biskopkulla kyrkas räkenskapskladd. 
121905 – 1977Huvudbok. 
131912 – 1975Utlåningsbok. 
141914 – 1947Specialräkning. 
151948 – 1962Specialräkning. 
161964 – 1977Kassaspecial. 
171978 – 1982Kassabok.