Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Verifikationer till skolräkenskaperna

Biskopskulla kyrkoarkiv

Verifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
Kommunalt skolväsen fr o m 1953.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10113/L II a/21832 – 1834,odatVerifikationer till räkenskaper för skol- och klockarebyggnad. 
Se: SE/ULA/10113/L II a/31852 – 1895Spridda år. 
11911 – 1920Omfattar åren 1911, 1912, 1916-1920.