Onsdag den 19 maj kl. 17.00–22.00 kan det förekomma störningar på webbplatsen då reservkraftsprov genomförs under angiven tid.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Fogdö kyrkoarkiv

 Volymer (35 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10261/A I/11723 – 1732Skuldbok. 
Se: SE/ULA/10261/K II a/41988 – 1997Bokslut, budget. 
Se: SE/ULA/10261/K II b/11872 – 1899Fogdö-Helgarö kyrkokassor och fonder. 
11635 – 1735Räkenskaper för inkomster och utgifter.
Innehåller även bänkdelningar 1690, 1748,
kyrkoinventarier 1635, 1681, 1691, 1716, 1734, 1824,
anteckningar rörande inventarietillökning 1635-1824,
annales pastorum ecclesiae Fougdoniae c:a 1530- c:a 1890,
prästgårdsinventarium 1681,
förteckning på i Bergshammars grav begravda 1643-1871 samt
förteckning på i Hesselbyholms grav begravda 1748-1861.
 
21732 – 1772Koncepträkningar. Volymen är defekt i början och slutet. Innehåller även koncepträkenskaper för Helgarö 1732-1762. 
31736 – 1880Huvudräkning. 
41753 – 1880Specialräkning 1821-1880. Skuldbok 1753-1772. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1820-1862 samt avskrifter av Kungl. brev, konsistoriebrev och andra avskrifter 1677-1750. 
51777 – 1809Skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1777-1809.
 
61781 – 1784Special för "små inkomster". Innehåller även special för fattigkassans "små inkomster". 
71784 – 1820Specialräkning. Innehåller även specialräkning för fattigkassan 1784-1820. 
81810 – 1825Skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1810-1825. 
9 a1825 – 1836Skuldbok. Innehåller även fattigkassans skuldbok 1825-1836. 
9 b1826 – 1877Kladdräkenskaper (special). Kyrko- och fattigkassan m m. 
101867 – 1931Skuldbok. Innehåller även Fogdö kyrkorestaureringskassa 1931-1937, skolkassa 1877-1884, fonder 1932-1961. 
111873 – 1896Kassajournal för Fogdö och helgarö kyrkor och skolor jämte fonder. 
121881 – 1917Specialräkning. 
131881 – 1971Huvudbok. 
141888 – 1997Inkomster och utgifter för kyrko-, fattig- och kollektkassorna 1888-1913. Statförslag 1900-1916. Sammandrag för Stjernstedts, Liljencrantz, Söderbergs och makarna Anderssons och Roselius´ fonder 1952-1997, ej alla år. 
151897 – 1909Kassajournal för Fogdö och Helgarö kyrkor och skolor jämte fonder. 
161918 – 1929Specialräkning. 
171930 – 1936Specialräkning. 
181936 – 1945Specialräkning. 
191946 – 1956Specialräkning. 
201957 – 1962Specialräkning. 
211962 – 1972Huvudböcker. 
221963 – 1967Kassabok för Fogdö kyrka. 
231968 – 1972Kassabok. 
241973 – 1975Dagbok. 
251973 – 1988Bokslut. Budget 1977-1988. Ej alla år. 
261976 – 1978Dagbok. 
271980 – 1981Dagbok 
281981 – 1985Fördelningsbok. 
291981 – 1997Fördelningskort 
301986 – 1992Dagbok. 
311993 – 1997Dagbok.