bild
Serie

Obefintligregister

Gräve kyrkoarkiv

Inga personer obefintligförda 1947 t.o.m. 1991-06-30.

Serien avslutad. Jämför serien A III.