bild
Serie

Obefintligregister

Holms kyrkoarkiv (C-län)

Inga personakter över obefintliga har förts under perioden 1947-1991.

Serien avslutad.