Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Husförhörslängder

Julita kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (42 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1 a1783 – 1794Med ortregister. Omfattar längd över män. 
1 b1783 – 1794Omfattar längd över kvinnor. Volym synes hava använts ännu för år 1794, möjligen 1795. 
2 a1794 – 1806Med ortregister. Omfattar längd över män. 
2 b1794 – 1806Omfattar längd över kvinnor. Volymen synes hava kommit till användning
först med år 1796 och innehåller enstaka anteckningar för år 1806.
 
3 a1806 – 1815Omfattar längd över män. 
3 b1806 – 1815Omfattar längd över kvinnor. 
4 a1816 – 1820Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar,
samt Äs och Fågelsta gårdar (fol. 1-178).
 
4 b1816 – 1820Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbetorps, Råby och Väsby rotar
samt Julita och Gimmersta gårdar (fol. 1-179).
 
5 a1821 – 1825Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar samt
Äs och Fågelsta säterier (fol. 1-100).
 
5 b1821 – 1825Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbtorps, Råby och Väsby rotar samt
Gimmersta, Julita och Fiskebo säterier (fol. 1-100).
 
6 a1826 – 1830Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar. 
6 b1826 – 1830Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbtorps, Råby och Väsby rotar. 
7 a1831 – 1835Med ortregister. Innehåller även:
Dödsanteckning 1832. Beträffande
rotarna, jämför A I:6 a.
 
7 b1831 – 1835Med ortregister. Beträffande rotarna,
jämför A I:6 b.
 
8 a1836 – 1840Med ortregister. Beträffande rotarna,
jämför A I:6 a.
 
8 b1836 – 1840Med ortregister. Beträffande rotarna,
jämför A I:6 b.
 
9 a1841 – 1845Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 a.
 
9 b1841 – 1845Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning,
se A I:6 b.
 
10 a1846 – 1850Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning,
se A I:6 a.
 
10 b1846 – 1850Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 b.
 
11 a1851 – 1855Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning,
se A I:6 a.
 
11 b1851 – 1855Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 b.
 
12 a1856 – 1860Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 a.
 
12 b1856 – 1860Med ortregister i volymens slut.
Beträffande volymens omfattning, se A I:6 b.
 
13 a1861 – 1865Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar.
Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång 1861-1865.
 
13 b1861 – 1865Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbetorps, Råby och Väsby rotar. Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång
1861-1865.
 
14 a1866 – 1870Med ortregister. Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar.Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång 1866-1870. 
14 b1866 – 1870Med ortregister. Omfattar Leby, Grabbetorps, Råby och Väsby rotar. Innehåller även: Anteckningar till nattvardsgång
1866-1870.
 
15 a1871 – 1875Omfattar Berga, Löfåker och Bottens rotar 
15 b1871 – 1875Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar. 
16 a1876 – 1880Omfattar Berga, Löfåker, Bottensrotar. 
16 b1876 – 1880Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar. 
17 a1881 – 1885Omfattar Berga, Löfåkers och Bottens rotar. 
17 b1881 – 1885Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar. 
18 a1886 – 1890Omfattar Berga, Löfåker och Bottens rotar. 
18 b1886 – 1890Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar. 
19 a1891 – 1895Omfattar Berga, Löfåker och Bottens rotar 
19 b1891 – 1895Omfattar Leby, Grabbetorp, Råby och Wäsby rotar. 
20 a1896 – 1899Omfattar Bottens rote 
20 b1896 – 1899Omfattar Löfåkers rote 
20 c1896 – 1899Omfattar Berga och Wäsby rotar 
20 d1896 – 1899Omfattar Grabbetorps och Råby rotar. Innehåller även bok över obefintliga 1896-1899.


Serien avslutad. Se vidare serien A II a.