bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Julita kyrkoarkiv

Verifikationer fr o m 1933 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10497/L I a/111955 – 1968Boställskassans räkenskaper 1955-1968. Boställskassans huvudbok 1956-1959. 
Se: SE/ULA/10497/L I a/21791 – 1819Räkningar för lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/10497/L I a/81917 – 1940Prästlönekassans räkenskaper 1917-1940. Prästlönekassans kladdräkenskaper 1935-1940. 
Se: SE/ULA/10497/L I a/91852 – 1924Kyrko- och fattigkassornas inkomster 1872-1898. Gravkassan 1898-1924. Förteckning över sålda gravplatser 1877-1890. Gimmersta fattigkassas huvudräkning 1852-1867. 
11790 – 1816Spannmålsräkenskaper. 
21861 – 1878Uppbördsbok för pastoralier m m. 
31873 – 1956Palbitzkiska donationsfonden 1873-1956. Friherrinnan Kerstin von Posts donationsfond 1873-1956. von Postska arvingarnas donationsfond 1875-1956. 
41877 – 1956Julita kyrkogårds gravkassas och gravfonders räkenskaper 1877-1956.
Räkenskaper för Bäck m fl kassor 1899-1929.
Prästgårdsbyggnadskassan 1900-1906.
Skolhusbyggnadskassan 1911-1912.
Norénska donationerna 1900-1956.
Löjtnant A. Bäckströms gravkapellfond 1907-1955.
J. A. Björklunds, A. C. Karlströms och korpral J. Eigels gravfonder 1934-1956.
Slaka frälseräntas donationsfond och skogsaccisfond 1920-1956.
 
51923 – 1956Lewenhauptska gravfonden 1923-1956. Ingenjör R. Esséns gravfond m. m. 1923-1956.
Räkenskaper för gravfonder 1928-1956.
 
61934 – 1951Prästlönekassans räkenskaper. 
71951 – 1954Prästlönekassans räkenskaper.