Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Julita kyrkoarkiv

Verifikationer fr o m 1933 gallras med 10 års frist med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10497/L I a/111955 – 1968Boställskassans räkenskaper 1955-1968. Boställskassans huvudbok 1956-1959. 
Se: SE/ULA/10497/L I a/21791 – 1819Räkningar för lasarettsmedel. 
Se: SE/ULA/10497/L I a/81917 – 1940Prästlönekassans räkenskaper 1917-1940. Prästlönekassans kladdräkenskaper 1935-1940. 
Se: SE/ULA/10497/L I a/91852 – 1924Kyrko- och fattigkassornas inkomster 1872-1898. Gravkassan 1898-1924. Förteckning över sålda gravplatser 1877-1890. Gimmersta fattigkassas huvudräkning 1852-1867. 
11790 – 1816Spannmålsräkenskaper. 
21861 – 1878Uppbördsbok för pastoralier m m. 
31873 – 1956Palbitzkiska donationsfonden 1873-1956. Friherrinnan Kerstin von Posts donationsfond 1873-1956. von Postska arvingarnas donationsfond 1875-1956. 
41877 – 1956Julita kyrkogårds gravkassas och gravfonders räkenskaper 1877-1956.
Räkenskaper för Bäck m fl kassor 1899-1929.
Prästgårdsbyggnadskassan 1900-1906.
Skolhusbyggnadskassan 1911-1912.
Norénska donationerna 1900-1956.
Löjtnant A. Bäckströms gravkapellfond 1907-1955.
J. A. Björklunds, A. C. Karlströms och korpral J. Eigels gravfonder 1934-1956.
Slaka frälseräntas donationsfond och skogsaccisfond 1920-1956.
 
51923 – 1956Lewenhauptska gravfonden 1923-1956. Ingenjör R. Esséns gravfond m. m. 1923-1956.
Räkenskaper för gravfonder 1928-1956.
 
61934 – 1951Prästlönekassans räkenskaper. 
71951 – 1954Prästlönekassans räkenskaper.