Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor

Vimmerby kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (48 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Kronoskattehemmanet Målens in- och utägor1816Storskiftad 1777. Hemmansklyvning 1816. Söndrig. 
02:001Utdrag av karta över ägorna till Ingebo i Vimmerby socken1854Författad vid laga skifte 1834. Avritad 1854. 
03:001Tomten nr 7 i västra kvarteret i Vimmerby stad1889Med skrivelse. 
04:001Vimmerby kyrkas äng vid hemmanet Qvillehults ägor1904 
05:001Kyrkoherdebostället Näs1908 
06:001Prästgård för kyrkoherde, Vimmerby19182 blad. 
07:001Lägenheten Trollenäs, Vimmerby1921 
08:001Stadsägan Trollenäs och Jordområde stadsägan Framnäs nr 1, Vimmerby19222 blad. 
09:001Ett område av stadsägan Åkern nr 126, Vimmerby19242 blad. 
10:001Förra kyrkoherdebostället Näs, Vimmerby1926 
11:001Förslag till plantering vid Vimmerby kyrka19293 blad. 
12:001Förslag till offentlig park i Vimmerby19292 blad. 
13:001Komministerbostället Nybble, kyrkoherdebostället Näs, Vimmerby19372 blad. 
14:001Stadsägan nr 315 samt del av nr 318 i Vimmerby avsett till tomt för nytt kyrkoherdeboställe1939 
15:001Vimmerby stads gamla kyrkogård, gravplatser1941Tub. 2 blad. 
16:001Prästgård i Vimmerby å stadsägan nr 315 A och del av 318, situationsplan1941 
17:001Lägenheten Trollenäs eller stadsägorna 428, 429 och 436 i Vimmerby1941 
18:001Förslag till plantering för prästgården Näs, Vimmerby1942Med växtförteckning. 
19:001Nybble 1:1, Näs 1:11946Söndrig. 
20:001Kyrkoherdebostället Näs nr 1 och Vimmerby komministerboställe 1/2 mtl Nybble nr 119473 blad. 
21:001Sevede skoldistrikt. Efter generalstabens kartblad.1951 
22:001Kv. Morkullen Bäckasinen mm, Vimmerby, bebyggelseförslag1951 
23:001Vimmerby, kvarter1952 
24:001Kyrkogården i Vimmerby, situationsplan, kvartersnummer1955 – 19563 blad och 3 kopior. 
25:001Kv. Ugglan nr 2, situationsplan-sanitär anläggning1957 
26:001Områden av fastigheterna Näs 1:1, Näs 1:2, avstyckning1957 
27:001Sex områden å fastigheten Sjundekvill 1:106, Vimmerby1958 
28:001Förslag till plantering vid församlingshemmet i Vimmerby1959 
29:001Förslag till ändring av tomtindelning kv. Strutsen i Vimmerby1960 
30:001RV 34 Vimmerby E Lgr. Kamramåladelen, Vimmerby-Södra Fågelhem, längdmätning mm19636 blad. Reviderad 1964, 1966. 
31:001Näs prästgård, planteringsritning1964 
32:001Pastorsbostaden Storebro, planeringsritning1964 
33:001Tomten nr 2 inom kv. Boken1965 
34:001Förslag till gatunamn för Frödinge samhälle1973 
35:001Adresskarta över Vimmerby1974Tub. 
36:001Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Strutsen, Lommen samt kyrkogårdsområdet19762 blad. 
37:001Adresskarta över Storebro1977 
38:001Karta till avtal mellan Vimmerby kommun och Vimmerby församling, kyrkoängen mm1977 
39:001Fastighetsreglering berörande Ugglan 2, och stadsägan 950. Fastighetsreglering för stadsägorna 806, 950 mm19772 blad. 
40:001Fastigheten STG 440 kyrkogårdsområdet , planerad utökning1978 – 1980Tub. 9 blad. 
41:001Kv. Pelikanen och Stadsäga 946 mm, illustationskarta och förslag till ändring av stadsplan19792 blad. 
42:001Adresskarta över Vimmerby, målen med flera1981Adresskarta 1981 2 blad. Med 5 Med kartor över Vimmerby, Målen, Näs odat. 
43:001Ekonomisk karta över Sverige, Adresskarta Vimmerby, del av Näs samt Målen med flera19812 blad. Tryckt 1981. 
44:001Kartskiss fastighetsreglering Flohult 1:1 med flera19821 blad. Med 2 kartor över Målen med flera byar odat. 
45:001Kyrkogården i Vimmerby, utvidgning etapp 2, planteringsplan19892 blad. 
46:001Detaljplan för kv. Vilan med flera1990 
47:001Fastighetsreglering berörande Vilan 1 och Vimmerby 3:11994 
48:001Topografisk karta över Sverige, Fältkarta Vimmerby NV1967 – 19751 blad tryckt år 1967 och 1 blad tryckt år 1975.