Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21

Västernorrlands regemente

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0135/H
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6SHq3HWNFqAN0c0Rt00bz0
Datering
19942000(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Västernorrlands regemente (1854 – 2001)
Alternativa namn: Västernorrlands beväringsbataljon, I 29  (1854 – 1886)
Alternativa namn: Västernorrlands bataljon, I 29  (1887 – 1892)
Alternativa namn: I 28  (1902 – 1927)
Alternativa namn: I 21  (1928 – 1994)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Försvarsområde 23  (1974 – 1991)
Alternativa namn: Västernorrlands regemente/Ångermanlandsbrigaden I21/NB 51  (1991 – 1994)
Alternativa namn: Försvarsmakten Ångermanlandsbrigaden NB 21  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Försvarsmakten Västernorrlands regemente I 21/Fo 23  (1994 – 2000)
Alternativa namn: Avvecklingsorganisation Ångermanland  (2000 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Ångermanlandsbrigaden

NB 21

Ny organisation enligt FFS 1994:8

Detaljerad organisationsöversikt återfinns i verksamhetsplanen (VP) som upprättats av och förvaras vid I 21/Fo 23.

2000-06-30 läggs NB 21 ner.

2000-07-01 bildas Avvecklingsorganisation Ångermanland (AO Ång) för avveckling av I 21/Fo 23, NB 21, T 3 och MKN (Härnösand).

AO Ång bildar nytt arkiv.
Verksamheten bräknas pågå t.o.m. 2001-12-31.

Arkivbeskrivning Ångermanlandsbrigaden NB 21.
Fr.o.m. 1994-07-01- 2000-06-30

Arkivvårdare: Ass Catrin ErikssonArbetsuppgifter och organisation

Grundläggande uppgifter om förbandets verksamhet och organisation finns i förordningen (FFS 1994:8) om verksamheten inom försvarsmakten. Den senaste lydelsen i FFS 1998:3. Ytterligare uppgifter om förbandets arbetsuppgifter finns i det årliga produktionsverket. Verksamhetsplanen (VP) som upprättats av och förvaras vid I 21/Fo23.

Samband mellan förbandets arbetsuppgifter och viktigare handlingar.

Vid förbandet registrerars varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enligt KMÄ (klassifikationssystem för militära ärenden, 1984års upplaga).

Arkiv som förbandet vårdar.

Öppna, hemliga och kvalificerat hemliga arkivet förvarar I 21/Fo 23.

Sökingångar i arkivet.

Över varje arkiv finns en arkivförteckning. Denna är det viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning om arkivets innnehåll. Söker man skrivelser i ett visst ärende bör man i första hand leta i diariet och de register som finns. Vid detta letande bör man ha tillgång till ovan nämnda klassifikationssystem för militära ärenden (KMÄ).

Gällande gallringsföreskrifter.

I skrivelse från krigsarkivet 1991-10-28 och 1995-06-12 finns redovisat de gallringsbeslut som gäller för förbandet.

Övrigt

Fr.o.m. 1991-07-01 finns det tre förband i Sollefteå, Fo 23, I 21 och T 3.
Förbanden har egna arkiv. Vissa uppgifter inom garnisonen löser man fortfarande gemensamt därav kan uppgiter finnas i annat ovanstående förbands arkiv.


Tillägg och ändringar i organisationen

1994-07-01 Bildar försvaret en myndighet, Försvarsmakten.
Förbanden blir lokala produktionsenheter.
NB 51 ändras till NB 21.
Norrlands trängregemente (T 3) byter namn till Norrlands trängkår ( T 3)

1996-07-01 Nytt klassifikationssystem ( KMÄ 1996). (Fanns på förbanden först under maj månad)
1998-01-01 Materielenheten utgår ur I 21/Fo 23, Tillhör Norra Underhållsregementet (Uhreg N)
2000-06-30 NB 21 läggs ner.
2000-07-01 Avvecklingsorganisationen Ångermanland (AO Ång) bildas.
AO Ång skall avveckla I 21/Fo 23, NB 21, T 3 och MKN (Härnösand).
AO Ång bildar nytt arkiv.
Verksamheten beräknas pågå t.o.m. 2001-12-31.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-12-20 00:00:00
Senast ändrad2021-01-19 13:09:33