bild
Serie

Kyrkoräkenskaper. Huvudböcker

Katarina kyrkoarkiv

Fram till 1820 består serien av räkenskaper i avskrift som ej lämnats in för revision.

Huvudbok för 1999 saknas.

 Volymer (70 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11723Fr.o.m. 1723-05-01. 
21724 
31725 
41726 
51727 
61728 
71729 
81730 
91731 
101732 
111733 
121734 
131735 
141736 
151737 
161738 – 1739 
171940 – 1743 
181744 – 1751 
191752 – 1786 
201787 – 1802 
211803 – 1823 
221824 – 1829 
231830 – 1832 
241833 – 1836 
251837 
261838 
271839 
281840 
291841 
301842 
311843 
321844 – 1846 
331847 
341848 – 1854 
351855 
361856 
371857 – 1863 
381864 – 1872 
391873 – 1880 
401881 – 1888 
411889 – 1897 
421898 – 1905 
431906 – 1912 
441913 – 1918 
451919 – 1922 
461923 – 1927 
471928 – 1933 
481934 – 1937 
491938 – 1941 
501942 – 1945 
511946 – 1949 
521950 – 1953 
531954 – 1957 
541958 – 1961 
551962 – 1964 
561965 – 1968 
571969 – 1972 
581973 – 1974 
591975 
601976 
611977 
621978 
631979 
641980 
651981 – 1983 
661984 – 1987Med bokslut. 
671988 – 1989Med bokslut. 
681990 – 1992Med bokslut 1990, bokslutsrapporter 1991-1992. 
691993 – 1995Med bokslutsrapporter. 
701996 – 1998Med bokslutsrapporter.