Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Husförhörslängder

Örgryte kyrkoarkiv

Serien inbunden.

För åren 1890-1897 se ortregister i volym 25

 Volymer (36 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/RA/870001/2/14/41773 – 1852Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, Del I. efternamnsregister A - H. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/51773 – 1852Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, Del II. efternamnsregister I- Ö och personer utan angivet efternamn A - W. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/61852 – 1890Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, efternamnsregister Del I. A - E. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/71852 – 1890Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, efternamnsregister Del II. F - M. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/81852 – 1890Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, efternamnsregister Del III. N - Ö. och personer utan angivet efternamn A - V. 
11773 – 1791Lev. från Karl Johans förs. 
21814 – 1815 
31815 – 1820Med tabell över husförhören 1814-1819. 
41821 – 1823 
51822 – 1825Med statistiska uppgifter rör. folkmängden u.å., anteckning rör. utdelade biblar u.å. samt summarisk förteckning på rotarna. 
61825 – 1828Med förteckning på hemmanen i socknen enligt 1825 års jordebok samt summarisk förteckning på rotarna. 
71828 – 1830Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
81831 – 1835Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
91835 – 1840Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
101840 – 1847Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
111848 – 1852Häri även personregister (ofullständigt). 
121852 – 1863Med register över personer å boningsställen utan namn samt utdrag ur 1811 års jordebok och 1821 års extrakt på förmedlat och oförmedlat hemmantal i Örgryte socken. 
131859 – 1862Kladd. 
141862 – 1866 
151866 – 1871 
161871 – 1876Uppgift från Göteborgs Rådstuverätt rörande beslut om dödförklaring av Johan Petter Andreasson Pettersson f. 1852, förteckning över personer, som avflyttat från församlingen utan att uttaga flyttningsbevis. 
171877 – 1882 
181882 – 1885Skrivelser till pastorsämbetet i Örgryte rörande efterforskningar
av Andreas Andersson, Johanna Pettersdotter och Anna Kristina Andersson, intyg om rätt till nattvardsgång för Gustaf Bäckman f. 1862.
 
191882 – 1885 
201882 – 1885 
211885 – 1890Böö, Kärralunds och Torpa rotar Förteckningar över dövstumma, blinda, sinnessjuka, utackorderade barnhusbarn, främmande trosbekännare, odöpta personer och personer inskrivna i sjömanshus, uppgift om förrättad mantalskrivning. 
221885 – 1890Örgryte, Stoms, Kallebäcks och Almedals rotar, Hinderlöshetsintyg för färgeriarbetaren Carl August Hansson f. 1855, födelse- och dopbevis för Fritz Valdemar Conrad f. 1889, frisedel för Filip Magnus Hellström f. 1864. 
231885 – 1890Underås rote med Gårda. Absolutionsbevis för Anna Matilda Andersdotter, anteckning å bilaga rörande gasarbetaren Fredrik Ridderbjelke, anteckning å bilaga rörande Otto Emanuel Johnsson, anteckning å bilagor rörande tapettryckaren Lars August Johansson inträde i Metodistsamfundet 1890 samt hans utträde ur detsamma 1895, bilaga till inflyttningslängden för Haga församling 1896, rörande bagarlärlingen August Olsson. 
241885 – 1890Krokslätts rotar. Uppgifter från Göteborgs Rådhusrätt rörande beslut om dödförklaringar av bokhållaren Hans Vilhelm Hansson Holm f. 1887 och Gustaf Oskar Hansson Homl f. 1861, anteckningar å bilaga rörande Karin Andrea Johansson år 1889. 
251890 – 1897Fol. 1-250. Med ortregister 
261890 – 1897Fol. 251-500. 
271890 – 1897Fol. 501-750. 
281890 – 1897Fol. 751-1000. 
291890 – 1897Fol. 1001-1250. 
301890 – 1897Fol. 1251-1500. 
311890 – 1897Fol. 1501-1625.