bild
Serie

Husförhörslängder

Örgryte kyrkoarkiv

Serien inbunden.

För åren 1890-1897 se ortregister i volym 25

 Volymer (36 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se även: SE/RA/870001/2/14/41773 – 1852Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, Del I. efternamnsregister A - H. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/51773 – 1852Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, Del II. efternamnsregister I- Ö och personer utan angivet efternamn A - W. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/61852 – 1890Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, efternamnsregister Del I. A - E. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/71852 – 1890Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, efternamnsregister Del II. F - M. 
Se även: SE/RA/870001/2/14/81852 – 1890Alfabetiskt personregister till husförhörslängder, efternamnsregister Del III. N - Ö. och personer utan angivet efternamn A - V. 
11773 – 1791Lev. från Karl Johans förs. 
21814 – 1815 
31815 – 1820Med tabell över husförhören 1814-1819. 
41821 – 1823 
51822 – 1825Med statistiska uppgifter rör. folkmängden u.å., anteckning rör. utdelade biblar u.å. samt summarisk förteckning på rotarna. 
61825 – 1828Med förteckning på hemmanen i socknen enligt 1825 års jordebok samt summarisk förteckning på rotarna. 
71828 – 1830Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
81831 – 1835Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
91835 – 1840Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
101840 – 1847Med förteckning över husägare i Krokslätts rote och anteckningar rör. vissa lägenheters kamerala natur. 
111848 – 1852Häri även personregister (ofullständigt). 
121852 – 1863Med register över personer å boningsställen utan namn samt utdrag ur 1811 års jordebok och 1821 års extrakt på förmedlat och oförmedlat hemmantal i Örgryte socken. 
131859 – 1862Kladd. 
141862 – 1866 
151866 – 1871 
161871 – 1876Uppgift från Göteborgs Rådstuverätt rörande beslut om dödförklaring av Johan Petter Andreasson Pettersson f. 1852, förteckning över personer, som avflyttat från församlingen utan att uttaga flyttningsbevis. 
171877 – 1882 
181882 – 1885Skrivelser till pastorsämbetet i Örgryte rörande efterforskningar
av Andreas Andersson, Johanna Pettersdotter och Anna Kristina Andersson, intyg om rätt till nattvardsgång för Gustaf Bäckman f. 1862.
 
191882 – 1885 
201882 – 1885 
211885 – 1890Böö, Kärralunds och Torpa rotar Förteckningar över dövstumma, blinda, sinnessjuka, utackorderade barnhusbarn, främmande trosbekännare, odöpta personer och personer inskrivna i sjömanshus, uppgift om förrättad mantalskrivning. 
221885 – 1890Örgryte, Stoms, Kallebäcks och Almedals rotar, Hinderlöshetsintyg för färgeriarbetaren Carl August Hansson f. 1855, födelse- och dopbevis för Fritz Valdemar Conrad f. 1889, frisedel för Filip Magnus Hellström f. 1864. 
231885 – 1890Underås rote med Gårda. Absolutionsbevis för Anna Matilda Andersdotter, anteckning å bilaga rörande gasarbetaren Fredrik Ridderbjelke, anteckning å bilaga rörande Otto Emanuel Johnsson, anteckning å bilagor rörande tapettryckaren Lars August Johansson inträde i Metodistsamfundet 1890 samt hans utträde ur detsamma 1895, bilaga till inflyttningslängden för Haga församling 1896, rörande bagarlärlingen August Olsson. 
241885 – 1890Krokslätts rotar. Uppgifter från Göteborgs Rådhusrätt rörande beslut om dödförklaringar av bokhållaren Hans Vilhelm Hansson Holm f. 1887 och Gustaf Oskar Hansson Homl f. 1861, anteckningar å bilaga rörande Karin Andrea Johansson år 1889. 
251890 – 1897Fol. 1-250. Med ortregister 
261890 – 1897Fol. 251-500. 
271890 – 1897Fol. 501-750. 
281890 – 1897Fol. 751-1000. 
291890 – 1897Fol. 1001-1250. 
301890 – 1897Fol. 1251-1500. 
311890 – 1897Fol. 1501-1625.