bild
Arkiv

Västergötland-Göteborgs järnväg


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/14077
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZDOw3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
1 Hyllmeter 
Datering
19141948(Tidsomfång)
VillkorNej
VillkorsanmÖ
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Västergötland-Göteborgs järnväg
Kategori: Företag. Transport- och lagringsföretag

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/14077Förteckning

över

Västergötland-Göteborgs järnväg
Inledning (äldre form)Vid konstituerande bolagsstämma den 19 September 1896 antogs bolagsordning för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag och blef denna bolagsordning fastställd af Kungl. Maj:t den 31 Oktober samma år.

Bolagets ändamål är anläggning och trafikering af järnväg af 891 mm. spårvidd dels från Göteborg öfver Vara till Skara och dels från Pedersbacke till Håkantorp samt att efter i vederbörlig ordning fattadt beslut utsträcka sin verksamhet till anläggning och trafikering af sidobanor till ofvannämnda järnväg.

Koncessioner å järnvägsanläggning från Göteborg till Skara och från Pedersbacke till Håkantorp beviljades af Kungl. Maj:t den 10 Maj 1895 och den 31 December 1896 och blefvo dessa koncessioner genom Kungl. Maj:ts resolution den 11 Juni 1897 öfverlåtna på Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

Byggnadsarbetet påbörjades sommaren 1897 och öppnades järnvägen för allmän trafik den 1 Januari 1900.

Genom köpekontrakt af den 7 Juli 1903 förvärfvade bolaget Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg, hvilken öfvertogs den 1 Januari 1904.

Genom köpekontrakt af den 28 Oktober 1905 förvärfvade bolaget Mariestad-Kinnekulle järnväg, hvilken öfvertogs den 1 Januari 1909.

Den 28 September 1906 och 30 Oktober 1908 beviljade Kungl. Maj:t koncessioner å järnvägsanläggning från Mariestad till Gårdsjö, hvilka koncessioner genom resolution den 31 December 1908 öfverlätos på Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

Byggnadsarbetet påbörjades i Januari 1908 och blef
banan öppnad för allmän trafik den 1 Januari 1910.

Förstatligades 1948-07-01.

Arkivhandlingar förvaras även i Riksarkivet.

Tryckta styrelse- och revisionsberättelser samt statistik finns i Göteborgs universitetsbibliotek och landsarkivets, i Göteborg, bibliotek för åren 1900-1947.

Ämnesord

Ämnesord, sak
Järnväg (Lokalt ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2010-11-18 15:25:24